Zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders

Houd u zich binnen uw bedrijf bezig met de veiligheid rondom de logistiek van gevaarlijke stoffen? Dan is wellicht het zakboek ‘Energietransitie voor incidentbestrijders’ van het NIPV – officieel opgesteld voor de brandweer – ook voor u interessant.

Het zakboek bundelt de voornaamste risico’s en handelingsperspectieven in zakboekformaat. Gekeken wordt naar onder meer accu’s, biomassa, elektriciteit, koolstofdioxide en waterstof. Per energiedrager is een QR-code naar de actuele aandachtskaart(en) toegevoegd.

Lees verder op: nipv.nl