Voortgang Delta Rhine Corridor project

Op 5 oktober heeft minister voor Klimaat en Energie Jetten de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Delta Rhine Corridor’ (DCR). Het grensoverschrijdende project betreffende pijpleiding-infrastructuur is opgezet ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen van de EU. Doel van het project is om CO2 uit zowel Duitsland als Nederland naar CO2-opslagplaatsen in de Noordzee (en eventuele CO2-afnemers) te transporteren en via het importpunt Rotterdam CO2-arme waterstof aan de Nederlandse en Duitse industrie te leveren. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van een bundel van ondergronds buisleidingen en kabels in de buisleidingenstrook die van Rotterdam – via Moerdijk – naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland loopt.

In de gemeenschappelijke ruimtelijke procedure (de Rijkscoördinatieregeling) worden zowel buisleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniak als kabels voor 6 GW gelijkstroom meegenomen. De uitvoering van de buisleidingen en kabels (m.u.v. de ammoniakleiding – hier moeten nog zaken voor uitgezocht worden) wordt nu voorbereid.

De brief van de minister is te vinden op de website van de overheid.