Voorstel PFAS REACH-restrictie formeel ingediend door 5 Europese lidstaten

Op 13 januari jl. hebben Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen samen een voorstel ingediend voor een vergaande restrictie op PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dit hebben zij gedaan bij het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen), welke zich inzet voor het veilig gebruik van chemische stoffen.

Doel van de restrictie is om zowel PFAS-gebruik als PFAS-productie te verbieden. Dit verbod zal het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europe.

Op 7 februari zal het ECHA het voorstel voor het PFAS-verbod op hun website publiceren. Hierna zal de fase van openbare raadpleging starten, waarbij iedereen inspraak kan hebben in het dossier. Daarna wordt een advies opgesteld door de wetenschappelijke comités van de ECHA en tot slot volgt een definitief voorstel van de Europese Commissie waar lidstaten over kunnen stemmen. De verwachting is dat het PFAS-verbod in 2025 in werking gesteld kan worden.

Lees verder op rivm.nl