Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2023

Het Ontwerp-KB met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is door Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Volgens De Jonge is er meer tijd nodig om een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren. Zorgvuldigheid is geboden omdat een goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven van belang is en gebiedsontwikkeling niet gehinderd dient te worden.

Lees verder op aandeslagmetdeomgevingswet.nl