VNCW: een actieve vereniging die haar doelstellingen helder heeft

De vereniging VNCW is van oorsprong dé vereniging die bedrijven vertegenwoordigd die gevaarlijke stoffen in stukgoed en bulk opslaan in PGS15 magazijnen, kluizen, in silo’s en buitenopslagen. Of dat nu in een grote opslag is bij een logistiek dienstverlener, bij een producent of in een ziekenhuis. In de loop van tijd is hier het transport van gevaarlijke stoffen aan toegevoegd. 

Opgericht in 2008 door Luciën Govaert, Matijs Rutten en Floris Rhemrev is de betrekkelijk jonge vereniging vooral actief in de vertegenwoordiging van haar leden.
Afbeelding 149

Namens de aangesloten leden onderhoudt de vereniging contact met nationale – en internationale overheden en andere organisaties, voor zover dit in het belang is van haar leden. Daarnaast vertegenwoordigt de VNCW haar leden in permanente – en tijdelijke overlegvormen. Leden stellen zich bereid aan deze overlegvormen deel te nemen. Het bestuur van de vereniging wijst de vertegenwoordigers uit de belangstellenden aan.


De doelstellingen.

De VNCW komt op voor de rechten van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en/of transporteren. Door zich te verenigen laten leden gezamenlijk hun stem horen. De VNCW geeft graag een nog uitgebreidere motivatie om lid te worden van haar vereniging op de pagina Ledenvoordeel, maar wijst ook graag even op de doelstellingen.

In het kort heeft de VNCW de volgende doelstellingen:

  • Het in vereniging behartigen van belangen van aangesloten bedrijven die chemische stoffen in bulk en stukgoed opslaan in magazijnen, kluizen, in silo’s en buitenopslagen, alsmede bedrijven die gevaarlijke stoffen transporteren/crossdocken.
  • Het laten horen van een krachtige stem inzake ontwikkelingen in wet- en regelgeving alsmede normstellingen, met betrekking tot bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en/of transporteren.
  • Het vertegenwoordigen van deze bedrijven en instellingen in tijdelijke overlegvormen en die in het belang en interesse staan van haar leden.
  • Het bieden van een netwerk van bedrijven die opereren binnen hetzelfde werkveld.
  • Het namens de aangesloten leden onderhouden van contacten met nationale – en internationale organisaties zover dit in het belang is van de vereniging en haar leden.
  • Het laten uitvoeren van onderzoeken in opdracht van leden waarmee een kostenbesparing gerealiseerd kan worden.
  • Het bieden van een informatiebron door middel van het vakblad Chemische Logistiek Magazine, een speciale ledenwebsite, interne mailings en nieuwsbrieven. 

 

De structuur van de organisatie.

Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door de directeur van de vereniging. Deze functie wordt bekleed door de heer L. Govaert (mail: info@vncw.nl).

Het bestuur bestaat verder uit Machiel Faeseler, Tom Heesakkers en Eveline Vermeulen.

 

Daarnaast zijn coördinatoren aangesteld die coördinatie met betrekking tot een bepaald onderwerp op zich hebben genomen:

Ton Verhoeven (Coördinator informatievoorziening)

Cees Broeren (Coördinator AEO en Security)

 

Contactgegevens:

VNCW
Postbus 4070
6803 EB  Arnhem

youtube