VNCW tegen doorberekening toezichtkosten BRZO.

Nieuwe plannen van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher laten zien dat risicobedrijven moeten gaan betalen voor de inspecties. Het wetsvoorstel dat is ingediend heeft betrekking op de bedrijven die onder het besluit risico’s zware ongevallen vallen. Al eerder ageerde de VNCW tegen plannen van Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld hieromtrent in 2013. De VNCW toen: ‘alsof je van de agent langs de kant van de weg onafhankelijk van een overtreding ook een rekening krijgt voor het feit dat hij of zij je gecontroleerd heeft’. De voorstellen werden toen van tafel gehaald. Nu vindt alsnog een wetsvoorstel plaats, nu van een ander Ministerie.

Het doorberekenen van toezichtkosten voor bedrijven die onder de Sevezo-richtlijn vallen vindt in een aantal Europese landen al plaats: onder andere in Engeland, België, Finland en Denemarken. Hierbij worden de toezichtkosten geheel of gedeeltelijk doorberekend aan de bedrijven. In veel van deze landen is er flinke kritiek op deze handelswijze. De VNCW vindt het vreemd dat bedrijven die belasting betalen hun eigen toezicht ook nog eens mogen gaan betalen: inspecteurs die hun uren kunnen invullen met (extra) controles zullen dat zeker niet nalaten. Dit leidt tot niet wenselijke situaties. De vereniging vindt het jammer dat er een bedrijfsonvriendelijk klimaat blijft waaien terwijl haar leden dagelijks hun best doen voor een veiligheid opslag te zorgen. Veel van die leden vallen onder het MKB en zullen een extra kostenpost zeker merken.