VNCW start ambitieus programma

Het onderhouden van contacten met de leden is voor de VNCW, de branchevereniging voor de Chemische logistiek, van groot belang. Regelmatig wordt via directe vragen en enquêtes geïnformeerd naar wat hen bezighoudt. Daarnaast wordt er aan veel projecten gewerkt.

De vereniging heeft haar werkprogramma 2020-2021, welke start op 1 september, opgesteld. En dat programma is behoorlijk ambitieus. Niet alleen wordt hard gewerkt aan lopende projecten, ook worden nieuwe projecten opgestart en haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast wordt er gekeken naar internationale uitbouw.

Een summiere opsomming van de verschillende projecten en onderzoeken:

 • In het kader van een “Knelpuntenonderzoek Innovatie”, een samenwerkingsverband met de overheid in het kader van de SVO regeling, worden twee nieuwe onderzoeken verder uitgewerkt.
 • Op 30 september 2020 zal de Chemiebeurs voor het eerst online georganiseerd worden.
 • De haalbaarheid van een verkiezing “Veiligheidsadviseur van het jaar”, welke in 2021 voor het eerst plaats zal vinden, wordt bekeken.
 • Het eerder opgezette ”Behavior based safety”-programma voor de chemische logistiek zal actief gepromoot worden.
 • Het oprichten van een onafhankelijke stichting voor certificeringsdoeleinden wordt op haalbaarheid getoetst.
 • Het jaarlijks organiseren van een “Dag van de Gevaarlijke Stoffen Logistiek” wordt bekeken.
 • Er zullen kwaliteitscriteria worden opgesteld voor de opleiding PGS15 en voor opleiders.
 • De haalbaarheid van een “Chemical Storage OK”-keurmerk zal worden getoetst.
 • De haalbaarheid van een “Opgeleid persoon brandbestrijdingsinstallaties” wordt bekeken.
 • VNCW College wordt uitgebouwd.
 • ‘Anders leren’ wordt in een haalbaarheidsonderzoek “Virtueel Leren” bekeken.

De chemische logistiek vormt een belangrijke pijler van de Nederlandse economie en de individuele bedrijven werken dagelijks aan een veilig vervoer en veilige opslag. De branchevereniging ondersteund dit op actieve wijze door verspreiding van kennis en het behartigen van belangen. Bovenstaande projecten zullen leiden tot een verdere kennisverspreiding binnen de branche en zal de veiligheid binnen de hele keten ten goede komen.

Op de ledenpagina van VNCW is het volledige werkprogramma terug te vinden.