VNCW-onderzoek waterstof binnen de chemische logistiek

Waterstof staat volop in de belangstelling. Als potentiële nieuwe of alternatieve energiebron zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat is waterstof eigenlijk en wat betekent het voor een samenleving om ‘om te schakelen’ op waterstof?

Als branchevereniging voor de chemische logistiek zullen wij hier een Best practice over opstellen en op brede schaal communiceren over de voor- en nadelen bij toepassing binnen de keten. In het onderzoek kijken we naar de gevaren van het transport van gevaarlijke stoffen terwijl er op waterstof wordt gereden, de weerstanden en toepassings- en veiligheidsaspecten. Hiermee streven we een breed draagvlak voor waterstof op de lange duur na. Met de verduidelijking van de toepassing en veiligheidsaspecten wordt naast de verbetering van de veiligheid binnen de hele keten een significante bijdrage aan de klimaatdoelen geleverd.

In het kader van dit project hebben wij een enquête opgesteld. Wij waarderen het enorm als u deze enquête voor ons zou willen invullen. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen uiteraard op geen enkele manier aan uw bedrijf gekoppeld worden in de publicatie van de Best practice die uit dit project volgt. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten.

De link naar de enquête:
https://www.vncw.nl/qsm_quiz/project-waterstof/

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.