VNCW gaat in 2016 Best practices opstellen.

De VNCW, de vereniging voor de PGS15 opslag, gaat dit jaar Best pratices opstellen om de branche sterker te maken. Binnenkort start in een eerste project het opstellen van een Best practice Prestatie-indicatoren. Op het meten van prestaties zal de komende jaren steeds meer nadruk komen te liggen. Daarbij zal het tevens steeds belangrijker worden om te laten zien wat de faalkans is van opgevoerde lines of defense.

Daarnaast zal er een Best practice Identificatie van gevaren opgesteld worden voor de BRZO bedrijven die in de logistiek werkzaam zijn. Met name de bedrijven in de logistiek die voor het eerst geconfronteerd worden met de BRZO blijken veel problemen te hebben hoe zij de gevaren op een systematische wijze in kaart moeten brengen.

De Best practises zullen vooral een hulpmiddel zijn en de inhoud zal zich in de praktijk in veel gevallen reeds bewezen hebben. Bij het opstellen zullen bedrijven uit de logistiek direct betrokken worden. Iedereen die aan het opstellen van de documenten wil meewerken wordt uitgenodigd een mail naar de VNCW te sturen (info@vncw.nl).