Veiligheidsinformatiebladen moeten aangepast worden vóór 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 is het voor leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels mogelijk om hun veiligheidsbladen (VIB’s) aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe eisen uit Verordening (EU) 2020/878. In 2023 zullen zowel de ILT als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) inspecties uitvoeren om te controleren of de VIB’s aan de nieuwe eisen voldoen.

De inspecties van de ILT zullen zowel plaatsvinden bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen als bij bedrijven die de bladen doorgeven aan gebruikers.

Lees verder op ilent.nl