Veiligheid in gedrang bij openbaar maken inspectieresultaten.

In een poging tot meer transparantie kondigde eerder deze maand DCMR Rijnmond als eerste een overzicht op internet te gaan publiceren met bedrijven en het aantal tijdens inspecties geconstateerde overtredingen. En daar gaat het volgens geluiden in de rest van het land niet bij blijven. Het vormt de een aanzet tot het openlijk publiceren van inspectieverslagen.  De Vereniging Nederlandse Chemische warehousingbedrijven vindt dit een slechte ontwikkeling, daar de veiligheid van deze bedrijven nog verder op scherp worden gezet.

Onterecht wordt geclaimd dat het om milieu-informatie gaat welke een zwaarwegend openbaar belang dient.  Inspectieverslagen bieden een breed spectrum aan informatie waarbij de veiligheid van een bedrijf de boventoon voert. Daarbij wordt ook nog eens gesteld dat de gegevens geen informatie bevatten die vertrouwelijk dienen te worden gehouden. Tijdens inspecties worden echter zonder pardon processen in kaart gebracht en verwoord die bij openbaarmaking de veiligheid van het bedrijf ernstig kunnen bedreigen. Bedrijven zijn vanuit wetgeving verplicht om de veiligheid hoog in het vaandel te houden, investeren daar flink in en aan de andere kant gooit bevoegd gezag de informatie zonder duidelijk doel op straat.  Lees verder