VBS2022

  Uw Naam:

  Uw e-mail:

  Onderstaand treft u een korte vragenlijst ten behoeve van het project 'Best practice Veiligheidsbeheersystemen'.

  Doel van de Best practice is het verduidelijken van de elementen voor de bedrijven in de chemie logistiek, een meer gestructureerde denkrichting te introduceren en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven naar de omgeving te vergroten. Secundair doel is ook gelijk het beste naar boven te halen; het gestructureerd denken en handelen op het gebied van veiligheid.

  Wilt u ons helpen? Het kost slechts enkele minuten van uw tijd. Alvast bedankt!

  1. Valt uw onderneming / locatie onder het BRZO / Seveso?

  2. Hoeveel BRZO locaties in NL heeft uw onderneming? (aantal of NVT) op dit moment?

  3. Hoeveel werknemers (maak onderscheid tussen onder contract / uitzendkracht) hadden deze BRZO locaties? ( globaal aantal of NVT)?

  4. Valt uw onderneming / locatie onder de huidige of toekomstige ARIE regeling (Ja / Nee)?

  5. Wie heeft uw VBS opgesteld (procedures / werkinstructies)?

  6. Is uw VBS door bevoegd gezag beschouwd / bekeken en goedgekeurd?

  7. Heeft u bij het opstellen documenten gebruikt (en zo ja welke; bijvoorbeeld PGS6 of NTA8620 of..)

  8. Heeft u een zogenaamde controlelijst (C-lijsten) gebruikt om uw VBS of VR / PBZO op volledigheid te controleren?

  9. Welke veiligheidsstudies (methodieken) heeft u gebruik of in gebruik voor de identificatie van de gevaren?

  10. Wie heeft u betrokken (extern en intern) bij het opstellen van uw risicomatrix / veiligheidsstudie(s)?

  11. Wilt u de studie met ons delen (wordt 100 % geanonimiseerd) (stuur nu naar info@vncw.nl - ovv project VBS)?

  12. Welke aspecten neemt u aan de effect kant mee in de risico’s?

  13. Hoeveel kansen en hoeveel risico’s heeft u in uw matrix?

  14. Hoeveel MOC’s (management of change) heeft uw organisatie per jaar?

  15. Wij willen u vragen minimaal 1 Element procedure met ons te delen. Deze zal uitsluitend geanonimiseerd gebruikt worden (100% garantie). Welk element kan u delen (stuur nu naar info@vncw.nl - ovv project VBS)?

  16. Wordt uw VBS door een interne of externe partij geaudit en zo ja door wie en zo nee waarom niet?

  youtube