Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid

Tijdelijk is er een subsidieregeling voor de versterking van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten in de periode 2022-2027. Doel van de regeling is om bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen.

De subsidie kan aan zowel brancheorganisaties als kmo’s verstrekt worden.

Lees verder op wetgevingskalender.overheid.nl.