Kamerbrief over landelijk toetsingskader industrie plannen ZZS

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid Van Esch. De motie betreft het invoeren van een landelijk toetsingskader om plannen van bedrijven te controleren en zo emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te verminderen. Van Esch wil zo bevoegde gezagen meer houvast bieden om ZZS-plannen van bedrijven te beoordelen.

Lees verder op rijksoverheid.nl

 

Wijziging registratie emissies ZZS

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging voor het registreren van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voorgesteld. Het voorstel is dat vergunningsplichtige bedrijven deze voortaan in een database moeten registreren. Dit om mensen meer inzicht te geven in welke ZZS er in de leefomgeving terecht komen. De betreffende gegevens werden eerder aangeleverd bij de bevoegde gezagen.

Er kan tot 21 maart gereageerd worden op het voorstel via de consultatie-website.

Lees verder op: internetconsultatie.nl

 

Bijgewerkte lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

De nieuwe lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is beschikbaar. Er zijn 32 stoffen toegevoegd sinds de laatste versie van afgelopen juli. De stoffen vallen allen in de categorie loodverbindingen,chroom (VI) verbindingen, organische tinverbindingen of nikkelverbindingen.

Aan de SVHC-lijst, de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, zijn 12 stoffen toegevoegd.

Lees verder op: rvszoeksysteem.rivm.nl

 

Negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan kandidaatslijst ECHA

ECHA heeft negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen. Het gaat om stoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld vlamvertragers, verven en coatings, inkten en toners, coatingproducten, weekmakers en bij de fabricage van pulp en papier.

Het gaat om de volgende stoffen:

 1. 1,1′-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroom-benzeen] (EC-nr. 253-692-3)
 2. 2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′- isopropylideendifenol (EC-nr. 201-236-9)
 3. 4,4′-sulfonyl-difenol (EC-nr. 201-250-5)
 4. Barium diboron tetraoxide (EC-nr. 237-222-4)
 5. Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate die elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan omvat
 6. Isobutyl 4-hydroxybenzoaat (EC-nr. 224-208-8)
 7. Melamine (EC-nr. 203-615-4)
 8. Perfluoroheptanoic acid and its salts
 9. Reactiemassa van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3- heptafluorpropaan-2-yl)morfoline and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en moeten hun klanten en consumenten informeren over hoe deze stoffen veilig gebruikt kunnen worden.

Lees verder op: echa.europe.nl

 

Wijzigingen Activiteitenregeling luchtemissies

Op 5 november zijn er twee wijzigingen in de Activiteitenregeling in werking getreden die relevant zijn voor emissies naar de lucht. Het gaat hier om het overgangsrecht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de erkende maatregel voor asfaltcentrales.

Het overgangsrecht voor stoffen/stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling is aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023. Het gaat hier om stoffen die in de Nederlandse emissie Richtlijn niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld.

In de Activiteitenregeling stond voor PAK emissie bij asfaltcentrales een erkende maatregel met kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat (BRL 9320). Omdat met deze maatregel niet aan de emissie-eis voldaan werd is deze komen te vervallen.

 

Lees verder op: infomil.nl

Bijgewerkte ZZS-lijst – mei 2021

Afgelopen maand zijn door het RIVM weer verschillende stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Na onderzoek op verzoek van omgevingsdiensten zijn de volgende stoffen aan de lijst toegevoegd:

 • perfluorheptaanzuur
 • natriumboorhydride
 • aromatische koowaterstoffen
 • calcium, vertakt alkylfenaatsulfide
 • destillaten (aardolie), gekraakte gestripte stoomgekraakte aardoliedestillaten
 • destillaten (aardolie), stoomgekraakt
 • dieselolie
 • destillaten (aardolie), zware, directe destillatie
 • destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie
 • een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 165°C tot 290°C.
 • kerosine
 • verzameling koolwaterstoffen C10-C13, > 1% naftaleen
 • respirabel kristalijn silicastof (cristoballiet, tridymiet, kwarts)

 

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen op rvs.rivm.nl