ILT oproep: pas veiligheidsbladen voor 1 januari 2023 aan

Om risico’s voor mens en milieu te voorkomen roept de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aan te passen. In 2023 wordt hierop gecontroleerd.

Verkeerde informatie op een VIB kan er toe leiden dat een medewerker die met gevaarlijke stoffen werkt niet met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is uitgerust. ILT zie regelmatig fouten op VIB’s en constateert ook dat de naleving van de regelgeving door leveranciers beter kan.

 

Lees verder op: ilent.nl

 

Veiligheidsinformatiebladen moeten aangepast worden vóór 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 is het voor leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels mogelijk om hun veiligheidsbladen (VIB’s) aan te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe eisen uit Verordening (EU) 2020/878. In 2023 zullen zowel de ILT als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) inspecties uitvoeren om te controleren of de VIB’s aan de nieuwe eisen voldoen.

De inspecties van de ILT zullen zowel plaatsvinden bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen als bij bedrijven die de bladen doorgeven aan gebruikers.

Lees verder op ilent.nl