Concept PGS 15:2015 voor openbare commentaarronde gepubliceerd.

E-learning Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag (PGS15)

De PGS15 versie 2015 is voor de openbare commentaarronde vrij gegeven door de NEN.

Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen:

• Beschermingsniveau 2 komt in de nieuwe versie niet meer terug en hiervoor in de plaats wordt een nieuw beschermingsniveau 2a geïntroduceerd;
• Voor onbrandbare en niet brandonderhoudende stoffen is een nieuw beschermingsniveau 4 geïntroduceerd, met hierbij afwijkende eisen ten aanzien van WBDBO;
• De ondergrens voor CMR stoffen is omhoog bijgesteld van 1 kg naar 1 000 kg, en vanaf 1 000 kg CMR stoffen is het mogelijk om middels maatwerk op basis van de risicomethodiek afwijkende eisen te stellen. Tijdelijke opslag van CMR stoffen valt niet langer onder het hoofdstuk voor tijdelijke opslag. Voor CMR stoffen in containers gelden uitsluitend een aantal voorschriften uit hoofdstuk 3;
• Er zijn meer mogelijkheden om aanverwante stoffen en koopmansgoederen op te slaan binnen een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen;
• Er zijn voorschriften opgenomen voor wikkelmachines in een opslagvoorziening evenals voorschriften voor losse pallets in een opslagvoorziening;
• Er zijn mogelijkheden om bij beschermingsniveau 1 een afwijkende vakindeling toe te passen;
• Voorschriften ten aanzien van het UPD van een brandbeveiligingsinstallatie zijn aangepast aan de stand der techniek;
• Voor de tijdelijke opslag van conform ADR LQ en E stoffen is een vrijstelling opgenomen zodat deze niet binnen een voorziening voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen hoeven worden opgeslagen;
• De standaard eis voor een RWA bij de tijdelijke opslag is vervangen door een bepaling dat op basis van een risicobeoordeling bepaald kan worden of een RWA nodig is.
• Er is een beter afgestemd met PGS 14, o.a. door bijlage F daarop aan te passen.

Verder:
• Een aantal hoofdstukken zijn verplaatst, hoofdstuk 10 uit versie 2011 is in het concept 2015 hoofdstuk 5 geworden, hoofdstuk 5 in versie 2011 is in concept 2015 hoofdstuk 10 geworden;
• Redactioneel zijn alle voorschriften beoordeeld in indien mogelijk vereenvoudigd en aangepast aan de stand der techniek.

Kom naar Conferentie op 30 september 2015 naar een nog vollediger overzicht www.chemiebeurs.nl  en ontvang de gratis PGS15:2015 checklist.