Brief ILT berekenen verblijftijd sterk gekoelde gassen

Tijdens inspecties treft de Inspectie Leefomgeving en Transport vaak situaties aan waarbij niet of onjuist wordt omgegaan met de werkelijke verblijftijd van sterk gekoelde gassen in tankcontainers/transporttanks. De Inspectie heeft een brief opgesteld waarin zij toelicht hoe zij bij binnenlandsvervoer hiermee omgaat.

Aanleiding voor de brief zijn een aantal incidenten met transporttanks/tankcontainers die gevuld waren met sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen. Tijdens onderzoek bleken de tanks/containers onbedoeld en ongecontroleerd druk af te blazen via de drukbegrenzer(s). Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd in relatie tot het berekenen en vermelden van de werkelijke verblijftijd.

Op onze website is de desbetreffende brief te downloaden.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport