Communicatie en leiderschap centraal in de chemische sector

Tijdens de bijeenkomst van de chemische sector op 3 November 2016 welke door Veiligheid voorop georganiseerd werd stond Communicatie en leiderschap centraal.  De VNCW als kernbranche lid nam actief deel aan de dag.

Anton van Beek, president directeur van Dow Chemical Benelux leidde de dag in met een emotionele boodschap m.b.t. een dodelijk ongeval bij Dow en wat dat met hem had gedaan.

In zijn toespraak gaf hij tevens aan de sector gezien wordt als één: de producent, de logistiek, de opslag, de contractor worden gezien als één. Dat betekent ook dat we elkaar moeten durven aanspreken op veiligheid.

Deelnemers gingen vervolgens onder leiding van een gesprekspartner aan de slag in verschillende sessies met betrekking tot het thema. Interessante discussies volgde hetgeen in de middag gedeeld werd. Een leerzame dag voor alle deelnemers.

Aansluiten bij ‘Veiligheid voorop’ kan door een mail te sturen aan info@vncw.nl

VNCW tekent overeenkomst Veiligheid Voorop.

IMG_6831Tijdens de 7e editie van de Chemiebeurs; de conferentie van de chemische keten, sloot de VNCW door het ondertekenen van een overeenkomst, zich aan bij Veiligheid Voorop. De overeenkomst werd ondertekend door Anton van Beek (President Dow Benelux) en Luciën Govaert (Directeur / Voorzitter VNCW).

Veiligheid is erg belangrijk voor de hele chemische keten. De VNCW; de branchevereniging voor de opslagbedrijven van chemische stoffen, was de belangrijkste ontbrekende partner in de keten. Door het ondertekenen van Veiligheid Voorop is de hele keten compleet. In het komend jaar zal de VNCW haar individuele leden gaan benaderen de overeenkomst de tekenen. Deelneming is weliswaar op vrijwillige basis, maar zal actief door de vereniging worden gepromoot. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven.