Aandachtspunten ontgasverbod voor bevrachter en schipper/scheepseigenaar

Om bevrachters en schippers/scheepseigenaren bewust te maken van enkele aandachtspunten van het ontgasverbod dat per 1 juli jl. is ingegaan heeft de Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) een informatiedocument opgesteld.

Het document – met daarin onder meer de losverklaring in 4 verschillende talen – is terug te vinden op de website van het KBN.

Lees verder op binnenvaart.nl

 

Meldpunt varend ontgassen

Op 1 juli is in Nederland de eerste fase van het verbod op het varend ontgassen ingegaan. Met ingang van deze datum is het ontgassen naar de buitenlucht van bepaalde stoffen niet meer toegestaan. Vervoerders dienen nu over te stappen op eenheids- of verenigbaar transport waarbij de volgende lading gelijk is aan de vorige lading en er niet ontgast hoeft te worden. Een andere optie is om gebruik te maken van een ontgasinstallatie. Helaas zijn er nog niet voldoende van dit soort installaties in Nederland aanwezig, met lange wachtrijen als gevolg. De Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) verwacht dan ook veel vragen en klachten.

Om deze vragen en klachten te stroomlijnen heeft het KBN een meldpunt opgezet waar (anoniem) meldingen gedaan kunnen worden. Het meldpunt is online beschikbaar in zowel het Nederlands, Engels als Duits.

Lees verder op binnenvaart.nl

 

Tekort aan ontgassingsinstallaties ondanks komend verbod op varend ontgassen

Vanaf 1 juli 2024 geldt er in Nederland (en andere landen) een verbod op het varend ontgassen van meerdere groepen stoffen in de buitenlucht. Volgens de door de overheid opgestelde roadmap zouden er met ingang van deze datum 5 tot 10 ontgassingsinstallaties in Nederland beschikbaar moeten zijn. Uit onderzoek van Schuttevaer blijkt dat er momenteel negen bedrijven bezig zijn met het optuigen van ontgassingsinstallaties, maar er nog maar één ontgassingsinstallatie echt beschikbaar is voor binnenvaarttankers (bij Afval Terminal Moerdijk).

Meerdere bedrijven laten weten dat naast het vinden van een geschikte locatie voor de installatie het verkrijgen van de vergunning een bottleneck is. Deze vergunningen moeten afgegeven worden door de Omgevingsdiensten. Zij ervaren sinds de komst van de Omgevingswet echter een grote druk, waardoor het zo’n 3 á 4 maanden kan duren voordat een vergunning afgegeven wordt.

Lees verder op schuttevaer.nl

 

Per 1 oktober Europees ontgasverbod

Op 1 oktober 2024 zal de eerste fase van het Europees verbod op varend ontgassen ingaan. Zwitserland diende op 23 april als laatste land de akte van bekrachtiging voor aanpassing van het CDNI-verdrag in bij de CCR in Straatsburg. Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hadden al eerder aangegeven tot uitbreiding van het Scheepsafvalstoffenverdrag over te willen gaan om zo tot een gefaseerd verbod op varend ontgassen van kankerverwekkende stoffen te komen.

Na nederlegging van de akte voor bekrachtiging door Zwitserland duurt het nog tot de eerste dag van de zesde maand voordat de invoering daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is op 1 oktober. Vanaf deze datum is het verboden om de stoffen benzeen, benzine, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10 procent ethanol uit tabel I van het CDNI-verdrag varend te ontgassen. Later volgen de volgende fases die bij het ontgasverbod horen.

In Nederland zal al op 1 juli 2024 fase 1 van het ontgasverbod van kracht worden.

Lees verder op binnenvaartkrant.nl

 

Vaststelling Roadmap Varend Ontgassen en onderzoek BBT mobiele ontgassingsinstallaties

Op 4 december heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de Roadmap Varend ontgassen en de afronding van het onderzoek BBT voor mobiele ontgassingsinstallaties. In de Roadmap staan de bouwstenen voor een infrastructuur voor het ontgassen van schepen en maatregelen die moeten leiden tot een succesvolle implementatie van het nationaal verbod op varend ontgassen. Dit verbod gaat in op 1 juli 2024.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

 

Internetconsultatie verbod varend ontgassen versnellen

Uiterlijk 1 juli 2024 zal het verbod op varend ontgassen van kracht worden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende fases. Vanuit de binnenvaart is al eerder gesuggereerd om fase 1 (het verbod op het ontgassen van stoffen/mengsels met meer dan 10% ethanol) en fase 2 (het verbod op het ontgassen van o.a. ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen) te combineren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sluit nu aan bij deze suggestie en heeft een internetconsultatie hiervoor gestart.

Het is tot 16 oktober mogelijk om te reageren op de internetconsultatie via overheid.nl

Meer informatie is terug te vinden op schuttevaer.nl

 

Na lange tijd duidelijkheid over verbod op varend ontgassen

Ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) noemde het ‘éen van de taaiste dossiers in Den Haag’, maar na lange tijd is er nu duidelijkheid over het verbod op varend ontgassen. Het verbod zal vanaf 1 juli 2024 in werking treden.

In de kamerbrief die Harbers geschreven heeft staat dat het verbod op ontgassen inmiddels in het Nederlandse Scheepsafvalstoffenbesluit is opgenomen en klaarligt om inwerking te treden door middel van een Koninklijk Besluit. Voor inwerkingtreding geldt de voorwaarde dat alle zes de Verdragstaten de verdragswijziging hebben geratificeerd.

In de eerstvolgende editie van Chemische Logistiek Magazine zal een uitgebreid artikel over varend ontgassen terug te vinden zijn.

Lees verder op binnenvaart.nl