Nieuw veiligheidsbeleid nodig voor energietransitie transport gevaarlijke stoffen

Uit onderzoek van TNO, Arcadis en Berenschot blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen. Zij geven aan dat het belangrijk is om de energietransitie en (omgevings)veiligheid nu al een plek te geven in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen. Dit om deze ontwikkelingen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Volgens de onderzoekers is het niet de vraag of het Basisnet onder druk komt te staan, maar wanneer en voor welke transportmodaliteit als eerste.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Lees verder op tno.nl

 

Met behulp van AI ongelukken in de chemie voorkomen

De veiligheid van chemische processen bij fabrieken aanzienlijk verbeteren met behulp van computers met zelflerende algoritmes. Dat is het doel van de pilot van kenniscentrum Brightsite en TNO bij grondstoffenleverancier AnQore op chemiecomplex Chemelot. Het ‘early warning-systeem’ moet ongelukken in de chemische industrie voorspellen en zo voorkomen. Dit doet zij door stapje voor stapje patronen en trends te leren herkennen.

HSE-manager Hoedemakers van AnQore is erg enthousiast over de pilot. Hoedemakers: “Tot nu toe leerden we vooral achteraf van incidenten en namen we maatregelen om deze in de toekomst te voorkomen. Ik probeer aan de voorkant zwakke signalen boven te krijgen met behulp van intelligente machines die mij waarschuwen.”

Lees verder op: change.inc

Gevaarlijke stoffen op de werkvloer zichtbaar maken

Om het meten van schadelijke stoffen op de werkvloer efficiënter te maken en daardoor blootstelling aan werknemers te voorkomen heeft TNO een nieuwe sensor ontwikkeld. Met de sensor kan in realtime en met hoge resolutie in de tijd de concentratie kristallijn silica (kwartsstof) waaraan medewerkers worden blootgesteld vastgesteld worden. Het is de bedoeling dat de sensor in de toekomst veel meer soorten schadelijke stoffen kan meten.

Lees verder op tno.nl