Nieuwe SVHC lijst januari 2024

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 23 januari jl. de nieuwste versie van de SVHC lijst gepubliceerd (Candidate List of substances of very high concern). Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en zij dienen hun klanten van informatie te voorzien m.b.t. het veilige gebruik van deze stoffen.

Er zijn vijf nieuwe stoffen aan de kandidatenlijst toegevoegd: 2,4,6-tri-tert-butylfenol, 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butaan-1-one, Bumetrizol en Oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol.

Lees verder op echa.europe.eu

 

Bijgewerkte lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

De nieuwe lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is beschikbaar. Er zijn 32 stoffen toegevoegd sinds de laatste versie van afgelopen juli. De stoffen vallen allen in de categorie loodverbindingen,chroom (VI) verbindingen, organische tinverbindingen of nikkelverbindingen.

Aan de SVHC-lijst, de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, zijn 12 stoffen toegevoegd.

Lees verder op: rvszoeksysteem.rivm.nl