Staat van de veiligheid 2022 over risicovolle industrie gepubliceerd

Op 4 oktober heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid (SvdV) 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De SvdV is een overkoepelende rapportage van de beschikbare rapportages over het Brzo 2015 en bevat monitorings- en toezichtinformatie van de toezichthouders, overheden en bedrijfsleven. Het rapport geeft een beeld van de verschillende inspanningen van de Nederlandse Brzo-bedrijven op het gebied van veiligheid.

Van de 415 Brzo-bedrijven die in 2022 actief waren zijn er 390 geïnspecteerd voor de SvdV. Het aantal bedrijven met overtredingen (55% in 2022 t.ov. 60% in 2021) en het aantal overtredingen zelf is gedaald t.o.v. 2021.

De SvdV 2022 is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Lees verder op dcmr.nl