Voorstel herziening CLP verordening gepubliceerd

Op 19 december jl. heeft de Europese Commissie het voorstel voor de herziening van de CLP (classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels) verordening gepubliceerd. Tegelijkertijd met deze herziening worden nieuwe gevarenklassen voor onder meer hormoonverstorende stoffen geïntroduceerd.

De herziening is onderdeel van de zogenaamde Green Deal en moet voor een vereenvoudiging van het wettelijk kader voor chemische stoffen zorgen. Dit om mens en milieu beter te beschermen.

De herziening van het voorstel is terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook de gedelegeerde verordening tot wijziging van het CLP is hier terug te vinden.

Bron: Bureau REACH

Jaarverslag Bureau REACH 2021

Het jaarverslag van Bureau REACH (RIVM) over het jaar 2021 is nu beschikbaar. Bureau REACH is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid en is onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM. Bureau REACH levert sinds 2007 een bijdrage aan veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa.

In het jaarverslag wordt stilgestaan bij onder meer het verbod op PFAS-stoffen, harmonisatie van de Europese gevaarsindeling van chemische stoffen, risicobeheersing en aanpassingen in de REACH en CLP Verordeningen

Het jaarverslag is terug te vinden op chemischestoffengoedgeregeld.nl