Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven gelanceerd

Tijdens de 8e editie van de Chemiebeurs op 28 September 2016 presenteerde de VNCW; de vereniging voor de PGS15 opslagen de ‘Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven’. Deze best practice richt zich met name op de bedrijven die zich bezig houden met het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, maar ook op de bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun magazijnen hebben liggen en onder het BRZO vallen.

Het afgelopen jaar is door een projectgroep hard gewerkt aan de Best practice. De uitkomst van het project werd gebundeld en werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de chemische keten overhandigd door één van de projectdeelnemers, Léon Smolders aan Jan van Nies van de DCMR. Deze laatste gaf in een korte toespraak aan dat hij met vreugde het plan in ontvangst nam en het als een bijzonder initiatief zag om de branche naar een hoger plan te tillen.

In de Best practice vormt de PGS15 de kern van de prestatie indicatoren, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar gebouwen, inrichting en organisatie. Voor de BRZO bedrijven zijn daar om heen nog per VBS elementen extra indicatoren toegevoegd. Met deze indicatoren is een leidraad gegeven aan de hand waarvan bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

De best practice Prestatie-indicatoren is terug te vinden op de site van de VNCW: https://www.vncw.nl/VNCW-Best-practice-Prestatatie-indicatoren.pdf

 

VNCW gaat in 2016 Best practices opstellen.

De VNCW, de vereniging voor de PGS15 opslag, gaat dit jaar Best pratices opstellen om de branche sterker te maken. Binnenkort start in een eerste project het opstellen van een Best practice Prestatie-indicatoren. Op het meten van prestaties zal de komende jaren steeds meer nadruk komen te liggen. Daarbij zal het tevens steeds belangrijker worden om te laten zien wat de faalkans is van opgevoerde lines of defense.

Daarnaast zal er een Best practice Identificatie van gevaren opgesteld worden voor de BRZO bedrijven die in de logistiek werkzaam zijn. Met name de bedrijven in de logistiek die voor het eerst geconfronteerd worden met de BRZO blijken veel problemen te hebben hoe zij de gevaren op een systematische wijze in kaart moeten brengen.

De Best practises zullen vooral een hulpmiddel zijn en de inhoud zal zich in de praktijk in veel gevallen reeds bewezen hebben. Bij het opstellen zullen bedrijven uit de logistiek direct betrokken worden. Iedereen die aan het opstellen van de documenten wil meewerken wordt uitgenodigd een mail naar de VNCW te sturen (info@vncw.nl).