Chemische Logistiek Magazine Ed. 8

CLM Ed. 8 is nu beschikbaar!

Onderwerpen in deze editie zijn onder meer:
– ILT adviseert: Veilig IBC’s met gevaarlijke stoffen transporteren
– Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?
– Risico’s benaderen in de PGS 15 en PGS 37
– Bij elkaar laden: ‘loading on top’ of ‘blenden aan board’
– Herontwerp en vernieuwing koel- en brandblussysteem BASF Antwerpen
– Het ADR in het Nederlands
– Oppassen met CMR-stoffen.

Log in om meteen te beginnen met lezen.

Status PGS 15 Nieuwe stijl

In september 2020 is door middel van heisessies een herstart gemaakt met het opstellen van de PGS 15 Nieuwe Stijl. Bij de in 2019 gevolgde aanpak, die is uitgesteld i.v.m. de komst van de (inmiddels al weer uitgestelde) nieuwe Omgevingswet, zijn aan de hand van de bestaande maatregelen scenario’s opgesteld. Het resultaat hiervan was een groot aantal (op elkaar lijkende) scenario’s die zo geformuleerd zijn dat alle maatregelen gedekt worden door minimaal één scenario.

Bij de huidige aanpak is een facilitator ingehuurd die gestart is met het opstellen van een “Bow Tie” met oorzaakscenario’s en gevolgscenario’s. De risico’s worden hierbij voorkomen of beperkt door de geformuleerde doelen. Aan de hand van deze doelen worden maatregelen gekoppeld of opnieuw opgesteld.

We zijn nu in een fase dat de “Bow Tie” vorm begint te krijgen en dat geformuleerde omschrijvingen van de scenario’s en doelen worden vastgesteld. De minder generieke scenario’s, zoals bijvoorbeeld de opslag van gasflessen, worden later geformuleerd.

Ook wordt er een begin gemaakt met het koppelen van de maatregelen. De verwachting is dat veel van de bestaande maatregelen blijven bestaan, maar er is ook een kans dat bestaande maatregelen vervallen of anders geformuleerd worden. Ook is het mogelijk dat er nieuwe maatregelen komen.

Chemische Logistiek Magazine Ed. 5

CLM Ed. 5 is nu beschikbaar!

In deze editie aandacht voor onder meer de nieuwe versies van het RID en IATA , slimme sensoren voor een veilige werkomgeving en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Daarnaast meer informatie over het vervoer van gevaarlijk afval en de ‘grijze gebieden’ hierover in het ADR en een interview met Jos Wildeman waarin je meer te weten komt over zijn ervaringen met PGS 15 opslag.

Ook interessant: chemisch adviseur Martin Meijer van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt ons mee in het traject van een gevaarlijke stoffen melding. In dit geval: een gekantelde tankcontainer met vloeibare stikstof. Van de eerste melding om 06.40 uur tot aan het moment dat de situatie weer beheersbaar is (4 uur later): Martin verteld over dit ‘koude kunstje’.

Tot slot een warm welkom voor weer enkele nieuwe redactieleden: Arjan van Cleef (PMT Aviation), Harold de Groot (Captrain) en Steef Fierens (DHL). Wij kijken uit naar hun verdere bijdrages aan CLM!

 

Log in om meteen te beginnen met lezen.