Wijzigingen Activiteitenregeling luchtemissies

Op 5 november zijn er twee wijzigingen in de Activiteitenregeling in werking getreden die relevant zijn voor emissies naar de lucht. Het gaat hier om het overgangsrecht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de erkende maatregel voor asfaltcentrales.

Het overgangsrecht voor stoffen/stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling is aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023. Het gaat hier om stoffen die in de Nederlandse emissie Richtlijn niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld.

In de Activiteitenregeling stond voor PAK emissie bij asfaltcentrales een erkende maatregel met kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat (BRL 9320). Omdat met deze maatregel niet aan de emissie-eis voldaan werd is deze komen te vervallen.

 

Lees verder op: infomil.nl