Beoordelingrichtlijn voor prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd

Om aan de eisen van de PGS 15 te voldoen heeft de VLPO de Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. Aan de hand van de richtlijn kan beoordeeld worden of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

De richtlijn is een blauwdruk voor projecten zoals de opslag van lithiumbatterijen.

Lees verder op metaalnieuws.nl