Internetconsultatie verbod varend ontgassen versnellen

Uiterlijk 1 juli 2024 zal het verbod op varend ontgassen van kracht worden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende fases. Vanuit de binnenvaart is al eerder gesuggereerd om fase 1 (het verbod op het ontgassen van stoffen/mengsels met meer dan 10% ethanol) en fase 2 (het verbod op het ontgassen van o.a. ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen) te combineren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sluit nu aan bij deze suggestie en heeft een internetconsultatie hiervoor gestart.

Het is tot 16 oktober mogelijk om te reageren op de internetconsultatie via overheid.nl

Meer informatie is terug te vinden op schuttevaer.nl

 

Na lange tijd duidelijkheid over verbod op varend ontgassen

Ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) noemde het ‘éen van de taaiste dossiers in Den Haag’, maar na lange tijd is er nu duidelijkheid over het verbod op varend ontgassen. Het verbod zal vanaf 1 juli 2024 in werking treden.

In de kamerbrief die Harbers geschreven heeft staat dat het verbod op ontgassen inmiddels in het Nederlandse Scheepsafvalstoffenbesluit is opgenomen en klaarligt om inwerking te treden door middel van een Koninklijk Besluit. Voor inwerkingtreding geldt de voorwaarde dat alle zes de Verdragstaten de verdragswijziging hebben geratificeerd.

In de eerstvolgende editie van Chemische Logistiek Magazine zal een uitgebreid artikel over varend ontgassen terug te vinden zijn.

Lees verder op binnenvaart.nl