Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Tot 17 november kan gereageerd worden op het verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Het gaat hier om het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

Het besluit is zowel voor burgers en bestuursorganen als bedrijven belangrijk. Het doel van het verzamelbesluit is dat zij met minder technische onvolkomenheden en imperfecties geconfronteerd worden.

Lees verder op: internetconsultatie.nl