NIPV-onderzoek naar de noodzaak van aandachtsgebieden langs tunnels

In Nederland maken we voor het transport van gevaarlijke stoffen gebruik van het Basisnet. Hierin staan de aangewezen transportroutes voor deze stoffen.

Sinds de invoering van de Omgevingswet liggen er langs het gehele Basisnet aandachtsgebieden waarbinnen speciale voorschriften gelden voor locaties met zeer kwetsbare gebouwen. Er is een uitzondering voor gebieden die aan tunnels gelegen zijn: tunnels zouden namelijk genoeg bescherming moeten bieden tegen incidenten die in mogelijk kunnen voorvallen.

Het NIPV heeft bovenstaande verder onderzocht en geeft aan dat tunnels inderdaad voldoende bescherming zouden moeten bieden, maar er een uitzondering gemaakt dient te worden voor de tunnelmonden (de uiteinden van de tunnel). Indien hier incidenten voorvallen kunnen deze nl. nog steeds schade aan de omgeving veroorzaken.

Het gehele onderzoek is terug te vinden op de website van het NIPV.

Lees verder op nipv.nl

 

Zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders

Houd u zich binnen uw bedrijf bezig met de veiligheid rondom de logistiek van gevaarlijke stoffen? Dan is wellicht het zakboek ‘Energietransitie voor incidentbestrijders’ van het NIPV – officieel opgesteld voor de brandweer – ook voor u interessant.

Het zakboek bundelt de voornaamste risico’s en handelingsperspectieven in zakboekformaat. Gekeken wordt naar onder meer accu’s, biomassa, elektriciteit, koolstofdioxide en waterstof. Per energiedrager is een QR-code naar de actuele aandachtskaart(en) toegevoegd.

Lees verder op: nipv.nl