Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie

“Als ik met een cirkelzaag op het dak sta, dan snapt iedereen dat het gevaar met zich meebrengt. Maar als ik met een stof werk is vaak moeilijk te beoordelen wat het risico is. Je ziet of ruikt het niet altijd.” (Bron: LinkedIn)

Hierom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de Stoffencheck-app ontwikkeld. Werknemers kunnen zo zelf controleren hoe gevaarlijk de stoffen waarmee ze werken zijn. Meer informatie over het werken met gevaarlijke stoffen is nu terug te vinden in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het jaarverslag zelf en meer informatie is terug te vinden op nlarbeidsinspectie.nl

Charlotte Kottier start als programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij De Nederlandse Arbeidsinspectie

Per 1 januari 2022 zal Charlotte Kottier in haar nieuwe functie als programmamanager BmGS verantwoordelijk zijn voor de inzet van de arbeidsinspectie op het gebied van procesveiligheid en beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Kottier heeft Hogere Veiligheidskunde in Utrecht gestudeerd en is momenteel nog sr. projectleider bij de Inspectie SZW (vanaf 1 januari getiteld ‘De Nederlandse Arbeidsinspectie’).

Lees verder op algemenebestuursdienst.nl