Wijzigingen Activiteitenregeling luchtemissies

Op 5 november zijn er twee wijzigingen in de Activiteitenregeling in werking getreden die relevant zijn voor emissies naar de lucht. Het gaat hier om het overgangsrecht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de erkende maatregel voor asfaltcentrales.

Het overgangsrecht voor stoffen/stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling is aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023. Het gaat hier om stoffen die in de Nederlandse emissie Richtlijn niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld.

In de Activiteitenregeling stond voor PAK emissie bij asfaltcentrales een erkende maatregel met kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat (BRL 9320). Omdat met deze maatregel niet aan de emissie-eis voldaan werd is deze komen te vervallen.

 

Lees verder op: infomil.nl

Wijziging Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Omdat momenteel één van de partijen in de transportketen van gevaarlijke stoffen door de lucht niet onder het huidige systeem van erkenningen valt wijzigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht. De partij waar het om gaat is de logistieke diensterverlener welke gevaarlijke goederen voor derden in opslag heeft, gereed maakt voor verzending of aanbiedt voor vervoer door de lucht. Momenteel wordt deze stakeholder ten onrechte aangemerkt als E-light erkenningshouder.

De wijziging van het besluit zal van belang zijn voor zowel logistieke dienstverleners, als erkende opleidingsinstellingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, ILT en ANVS.

De conceptregeling is momenteel beschikbaar voor consultatie. Het is tot en met 22 juni mogelijk om te reageren op de regeling en de toelichting.

Meer informatie: internetconsultatie.nl