PGS 37-2 opslag lithium batterijen online beschikbaar

De definitieve conceptversie van de PGS 37-2 is vandaag online beschikbaar gesteld. De PGS, die zich richt op de opslag van lithium-houdende energiedragers, zal nu goedgekeurd dienen te worden door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Hierna is het de bedoeling dat deze aangewezen wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving is terug te lezen hoe bedrijven en overheden in de periode tot goedkeuring door het BOb gebruik kunnen maken van de PGS. Omdat de richtlijn inhoudelijk niet meer zal veranderen kan deze al wel toegepast worden.

In de komende editie van Chemische Logistiek Magazine besteden wij uitgebreid aandacht aan de PGS 37-2, met onder meer de medewerking van PGS 37-2 commissielid Sander Lepelaar.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

 

Chemie on Tour ‘Noodprocedures lithium-ion batterijen’ groot succes

Afgelopen donderdag 28 september – tijdens de Dag van de Chemische Logistiek – vond bij Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard in Arnhem onze Chemie on Tour plaats. We kijken als organisatie terug op een zeer geslaagd evenement met een overweldigend aantal bezoekers.

Tijdens de Tour stonden we stil bij de risico’s van een brand met lithium-ion batterijen en met name de noodprocedures die hierbij horen. Dit middels zowel lezingen over dit onderwerp als een aantal demonstraties.

Videobeelden van de demonstraties zullen op termijn beschikbaar gesteld worden. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Laat het ons dan weten via bs@vncw.nl. De presentaties en foto’s die gemaakt zijn tijdens het evenement zullen binnenkort gedeeld worden met onze deelnemers.

In de volgende editie van het vakblad Chemische Logistiek Magazine zal uitgebreid stilgestaan worden bij de Chemie on Tour.

PGS 37-1 richtlijn voor energieopslagsystemen (EOS) gepubliceerd

Na een lange voorbereiding is op 31 juli de PGS 37-1 richtlijn gepubliceerd. In de richtlijn staat de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS) centraal. De PGS richtlijn is opgesteld omdat er momenteel maar weinig wet- en regelgeving is op dit gebied.

De PGS 37-1 kan gebruikt worden om op een veilige manier met ‘grote batterijen’ om te gaan. Met ‘grote batterijen’ worden de energieopslagsystemen bedoeld waar men energie in opslaat om deze vervolgens elektriciteit te laten leveren.

De PGS 37-1 is hier terug te vinden.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

 

Voorlopig programma Chemie on Tour ‘Noodprocedures lithium batterijen’ bekend

Het voorlopige programma van de Chemie on Tour die op 28 september plaats zal vinden bij Brandweer Trainingscentrum Kleefse Waard (Arnhem) is bekend. Het programma is terug te vinden op www.chemie-on-tour.nl

Tijdens de Tour zullen er verschillende interessante lezingen gegeven worden die betrekking hebben op noodprocedures voor lithium batterijen en zullen we verschillende demonstraties geven van lithium branden.

Aanmelden voor de Tour via onze website kan nog, maar let op: vol is vol.

Tijdens de Chemie on Tour zal de award voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker van het jaar’ uitgereikt worden. Het nomineren van collega’s binnen de chemische logistiek kan nog tot 30 juli via dag.vncw.nl

Noodprocedures voor lithium batterijen

Met de voortdurende uitbreiding van de elektrificatie en behoefte om energie op te slaan neemt het gebruik van energiedragers waar lithium in zit toe. De opslag en het gebruik van batterijen vindt op grote schaal plaats in zowel de (chemische) logistiek, alsmede de chemische industrie. De risico’s bij een brand in lithium-ion houdende energiedragers, zoals ‘thermal runaway’ – het thermisch op hol slaan van een lithium-ion batterij, zijn bekend. Voor bedrijven die dit soort batterijen gebruiken/opslaan zijn er echter onvoldoende handvaten en instructies om branden te bestrijden en te weten op welke wijze er verder gehandeld moet worden als de brand onder controle is.

Om deze reden hebben wij als branchevereniging voor de chemische logistiek van de overheid goedkeuring gekregen voor het SVO-project “Versterken omgevingsveiligheid door noodprocedures voor lithium batterijen”. Er is een projectgroep gevormd welke in eerste instantie onderzoek zal verrichten naar de huidige stand van zaken rondom het design van de verschillende batterijen, de reactiepatronen in verschillende situaties en eventuele domino-effecten. Hierbij zal internationale kennis geworven worden. Na de onderzoeksfase zullen theorie en praktijk op elkaar afgestemd worden, met onder meer een best practice als resultaat.

Meer informatie over het project zal in de loop van dit jaar terug te vinden zijn op onze website.

 

PGS 37 richtlijn voor lithium-houdende energiedragers medio 2023 verwacht

Eerder dit jaar zijn de concept richtlijnen voor de PGS 37-1 (Energie Opslag Systemen – EOS) en PGS 37-2 (Opslag) gepubliceerd. Momenteel is de afrondende fase voor beide richtlijnen aangebroken.

Al meerdere jaren vraagt de markt om duidelijke regels voor lithium-houdende batterijen. Vanwege de verschillende belangen en de grote hoeveelheid ontvangen verbetervoorstellen op de concept richtlijnen duurt het echter een aardige tijd voordat alles gereed is. De verwachte publicatiedatum voor beide delen van de PGS 37 richtlijn is medio 2023.

Meer informatie over de nog te nemen stappen voor publicatie is terug te vinden op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Conceptversie PGS 37-2 opslag lithium-houdende energiedragers open voor commentaar

Vanaf vandaag is het mogelijk om commentaar te geven op de PGS 37-2. Doel van deze richtlijn is het vastleggen van de maatregelen waarmee risico’s van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn.

De laatste tijd neemt de opslag van lithium-houdende energiedragers toe. Een richtlijn voor het veilig opslaan van deze energiedragers is dan ook zeker welkom, mede omdat de huidige wet- en regelgeving op dit vlak beperkt is.

De PGS 37-2 is van toepassing op alle hiergenoemde ADR-indelingscodes:

  • UN 3171: Apparaat of voertuig met accuvoeding (bijvoorbeeld hoverboard)
  • UN 3166: Voertuigen (hybride, combinatie li-ion batterij en verbrandingsmotor)
  • UN 3480: Li-ion batterijen
  • UN 3481: Li-on batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3090: Li-metaal batterijen
  • UN 3091: Li-metaal batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3536: Lithium-batterijen ingebouwd in laadeenheid (inclusief metallisch lithium) 

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl