Overzicht PGS richtlijnen

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft een overzicht gemaakt van de PGS richtlijnen met het oog op milieubelastende activiteiten.

In het overzicht staat:

  • bij welke milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3 het Besluit activiteiten leefomgeving de PGS relevant is
  • bij welke milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving de PGS wordt aangewezen
  • of de PGS als BBT is aangewezen in bijlage XVIII van het Besluit kwaliteit leefomgeving
  • welke versie van de PGS in bijlage II (verwijst naar een andere website) van de Omgevingsregeling is aangewezen
  • welke laatste door het Bestuurlijk omgevingsberaad vastgestelde versie er beschikbaar is.


Lees verder op
iplo.nl

 

Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal).

Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn nu gebundeld op de IPLO-website.

Basisinformatie over het Bal is terug te vinden op een aparte pagina van de IPLO-website. Er is ook een stappenplan beschikbaar voor milieubelastende activiteiten.

Lees verder op iplo.nl

 

Omgevingswet: een update van het Informatiepunt Leefomgeving

Sinds 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet in werking getreden. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet.

Het laatste nieuws van het IPLO:

Lees verder op iplo.nl

 

Informatie over de Omgevingswet op nieuwe bedrijvenpagina’s IPLO

Op 1 januari 2023 zal één van Nederlands grootste wetswijzigingen ooit plaatsvinden: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om bedrijven hierop voor te bereiden heeft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) nu verschillende bedrijvenpagina’s gemaakt. Op deze pagina’s is informatie terug te vinden over o.a. welke regels voor welk bedrijf zullen gelden, hoe voortaan een vergunning aangevraagd moet worden en waar je welke activiteiten mag uitvoeren.

Op de bedrijvenpagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en het mkb.

Meer informatie: iplo.nl

 

Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op voorschriftniveau uitgewerkt, met verwijzingen naar de wettekst.

Door het lezen van de tabel zijn de grote lijnen van de Omgevingswet te ontdekken, waarbij je kunt zien wat waarom gaat veranderen.

Een overzicht van de tabellen en meer informatie is te vinden op iplo.nl