Informatie over de Omgevingswet op nieuwe bedrijvenpagina’s IPLO

Op 1 januari 2023 zal één van Nederlands grootste wetswijzigingen ooit plaatsvinden: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om bedrijven hierop voor te bereiden heeft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) nu verschillende bedrijvenpagina’s gemaakt. Op deze pagina’s is informatie terug te vinden over o.a. welke regels voor welk bedrijf zullen gelden, hoe voortaan een vergunning aangevraagd moet worden en waar je welke activiteiten mag uitvoeren.

Op de bedrijvenpagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven en het mkb.

Meer informatie: iplo.nl

 

Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op voorschriftniveau uitgewerkt, met verwijzingen naar de wettekst.

Door het lezen van de tabel zijn de grote lijnen van de Omgevingswet te ontdekken, waarbij je kunt zien wat waarom gaat veranderen.

Een overzicht van de tabellen en meer informatie is te vinden op iplo.nl