Nieuw internationaal kader beheer chemische stoffen

Tijdens de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5) in Bonn is tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een overeenstemming bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemicaliën. Doel van de overeenstemming is om schade aan de planeet door chemicaliën uit te bannen.

Er zijn afspraken gemaakt over het beter beschikbaar stellen van informatie over stoffen in producten en een uniforme manier van labelen van chemische stoffen in de betrokken landen. Schadelijke stoffen mogen met de nieuwe overeenstemming niet in andere landen gedumpt worden en illegale handel wordt tegengegaan. Er worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld om voor een goede uitvoering van de afspraken te zorgen.

Lees verder op nieuwsienw.nl