Advies ontwerpbesluit verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Op 23 oktober is het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit met betrekking tot het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval gepubliceerd.

Met het ontwerpbesluit wordt de informatieplicht voor bedrijven die afval aan afvalverwerkers aanbieden uitgebreid van verplichte informatie over ‘gevaarlijk afval of bedrijfsafvalstoffen’ naar verplichte informatie over ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Dit om de risico’s van dergelijk afval voor mens en milieu te beperken.

De afdeling Advisering van de Raad van State twijfelt over de toegevoegde waarde van deze informatieplicht die extra uitvoeringslasten met zich meebrengt voor bedrijven. Volgens hen heeft de afvalverwerker juist behoefte aan informatie over bijvoorbeeld welke zeer zorgwekkende stoffen in het afval aanwezig zijn, iets dat niet onze de desbetreffende verplichting valt. Zij adviseert dan ook het besluit niet vast te stellen voordat deze aangepast is.

Lees verder op raadvanstate.nl