Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken.

De logistiek van chemische goederen brengt gevaren met zich mee, waarvoor goede kennis en duidelijke regelgeving en normen zeer belangrijk zijn. Met de doelen die de IFCL zich heeft gesteld en het programma dat daarvoor is samengesteld wordt een ambitieuze uitdaging aangegaan. Hierbij is wel enig realisme te bespeuren. Door de foundation in een rustig tempo stapsgewijs uit te rollen wordt gewerkt aan een stevig fundament.

De nieuwe foundation gaat allereerst op zoek naar Country representatives welke het gezicht van de Foundation in een land gaan vormen. Deze ambassadeurs brengen wet – en regelgeving in hun land in kaart en zorgen voor contacten met lokale bedrijven. Het vormen van een internationaal netwerk zal zorgen voor een degelijk platform waarmee internationale kennisuitwisseling op termijn mogelijk gaat zijn. Tegelijkertijd zullen er registers worden geopend waar bedrijven in de chemische logistiek zich kunnen registreren en in een later stadium doorzoekbaar zullen zijn.

In de volgende stap zal er een internationale index voor wet- en regelgeving samengesteld worden waarin per land verwijzingen naar kennisdocumenten inzichtelijk gemaakt zullen worden. In de fase die daarop volgt zullen in internationale normcommissies standaarden voor de chemische logistiek samengesteld gaan worden, gevolgd door het vormen van het standaarden voor certificeringen. Tevens zal er een internationale Advisory board worden samengesteld waarmee de internationale aanwezigheid verder versterkt zal worden.

Op de website van de Foundation www.chemical-logistics.org zijn al registers geopend (zoals https://chemical-logistics.org/international-register-chemical-logistics-companies) waarin bedrijven, die zich direct of indirect bezig houden met de chemische logistiek, kunnen registreren.