Vooruit kijken en proactief handelen met oog op energietransitie

Onderzoek van TNO, Arcadis en Berenschot toont aan dat voor een snellere energietransitie grote hoeveelheden waterstof nodig zijn. Het vervoer hiervan brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Er wordt dan ook geadviseerd om energietransitie en omgevingsveiligheid nu al een plek te geven in wet- en regelgeving, beleid en risicobeperkende maatregelen. Dit heeft implicaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Naar verwachting zal het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor flink toenemen, met als gevolg een verhoogde druk op het Basisnet. Visieontwikkeling onder regie van Rijksoverheid is nodig om hierop voorbereid te zijn.

Lees verder op arbo-online.nl

 

Nieuw veiligheidsbeleid nodig voor energietransitie transport gevaarlijke stoffen

Uit onderzoek van TNO, Arcadis en Berenschot blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen. Zij geven aan dat het belangrijk is om de energietransitie en (omgevings)veiligheid nu al een plek te geven in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen. Dit om deze ontwikkelingen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Volgens de onderzoekers is het niet de vraag of het Basisnet onder druk komt te staan, maar wanneer en voor welke transportmodaliteit als eerste.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Lees verder op tno.nl