Voortgang Delta Rhine Corridor project

Op 5 oktober heeft minister voor Klimaat en Energie Jetten de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Delta Rhine Corridor’ (DCR). Het grensoverschrijdende project betreffende pijpleiding-infrastructuur is opgezet ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen van de EU. Doel van het project is om CO2 uit zowel Duitsland als Nederland naar CO2-opslagplaatsen in de Noordzee (en eventuele CO2-afnemers) te transporteren en via het importpunt Rotterdam CO2-arme waterstof aan de Nederlandse en Duitse industrie te leveren. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van een bundel van ondergronds buisleidingen en kabels in de buisleidingenstrook die van Rotterdam – via Moerdijk – naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland loopt.

In de gemeenschappelijke ruimtelijke procedure (de Rijkscoördinatieregeling) worden zowel buisleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniak als kabels voor 6 GW gelijkstroom meegenomen. De uitvoering van de buisleidingen en kabels (m.u.v. de ammoniakleiding – hier moeten nog zaken voor uitgezocht worden) wordt nu voorbereid.

De brief van de minister is te vinden op de website van de overheid.

 

Delta Rhine Corridor van start

Met het oog op de klimaat- en energiedoelen, het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters en het vervoer van gevaarlijke stoffen ziet het kabinet een aantal uitdagingen voor de toekomst. Het project ‘Delta Rhine Corridor’ kan hiervoor een oplossing bieden. Het project omvat meerdere initiatieven om verschillende ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject zal van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens lopen.

Via de 6 buisleidingen die aangelegd zullen worden zal onder meer aardgas, ammoniak, lpg, propeen en waterstof getransporteerd worden.

Lees verder op nu.venlo.nl