Operationele informatie voor incidenten met gevaarlijke stoffen

Doorontwikkeling Centraal RegistratiePunt gevaarlijke stoffen (CRP) & actualisatie RBP Brzo.

Als branchevereniging is de VNCW vertegenwoordigd in het project operationele informatie incidenten gevaarlijke stoffen (OIGS). Aanleiding hiervoor is het feit dat het Centraal RegistratiePunt Gevaarlijke Stoffen inmiddels twaalf jaar oud is en aan herziening toe. De RPB Brzo en de rampenbestrijdingskaarten worden in 2016 geactualiseerd (wettelijke verplichting VRR). Info in rampenbestrijdingskaarten wordt nu niet gevoed door bronhouder informatie (bedrijven). De VRR wil gezamenlijk optrekken en diverse initiatieven met elkaar verbinden.

De doelstelling van het project is “het realiseren van een effectieve incidentenbestrijding door de operationele hulpverleningsdiensten te bedienen met de juiste, actuele en gewenste informatie bij incidenten bij incidenten met gevaarlijke stoffen.” De VRR wil samen met bedrijven een nieuw systeem (technisch en organisatorisch) ontwikkelen waarbij de belangen van bedrijven worden meegenomen, bedrijven zelf hun eigen informatie beheren zodat incidentenbestrijding beter aansluit doordat er goede afspraken zijn gemaakt over de informatie-uitwisseling.

Namens de VNCW neemt Mieke van Ginkel-van Maren zitting in de stuurgroep. Zij geeft regelmatig een terugkoppeling van de informatie die belangrijk is om met de leden van de VNCW te delen.