Chemische keten heeft behoefte aan nauwere samenwerking

‘Er is binnen de chemische keten behoefte aan meer samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid en bedrijven onderling’. De branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW doet een noodoproep op tot meer samenwerking nadat wederom een miljardeninvestering in de Chemische industrie naar Antwerpen gaat.

‘Terwijl we het in Nederland vooral hebben over duurzaamheid, transparantie en veiligheid worden de investeringen net over de grens gedaan’ aldus Luciën Govaert, Voorzitter van de VNCW.  ‘het is heel goed om het over deze thema’s te hebben, maar wanneer de bedrijvigheid zich vervolgens over de grens vestigt dan gaat er toch  iets grondig mis’.

Vorige week besloot opnieuw een chemisch bedrijf, INEOS, voor Antwerpen te gaan. Een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 directe banen en meer dan 2000 indirecte banen. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar en is de zoveelste in korte tijd in de Vlaamse haven. Naast werkgelegenheid zorgt de industrie voor grondstoffen voor producten die hun weg vervolgens naar andere sectoren vinden. Dit soort grote  bedrijven trekken weer andere bedrijven aan die bijvoorbeeld in de handel zitten, logistiek of andere verwerkende industrie.

Oproep concurrentiepositie Nederlandse chemische keten te versterken.

De voorzitter: ‘ Er is behoefte aan meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en bedrijven onderling. Te vaak constateer ik dat partijen tegen over elkaar staan. Dat is een vreemde benadering van het bedrijfsleven. Als ik veiligheid als voorbeeld neem dan constateer ik dat bijna iedereen wil, net zoals de toezichthouders, dat het veilig is bij het bedrijf. De belangen van de verschillende partijen wijken vaak niet ver van elkaar af. De overheid komt bij veel bedrijven op visite en ziet veel. Door bedrijven te wijzen op goede praktijken is er al veel gewonnen’. De branchevereniging zal in 2019 zich er in ieder geval voor gaan inzetten om de bedrijven binnen de keten nader tot elkaar te brengen en de onderlinge band te verstevigen. Maar daarnaast doet zij een concrete oproep aan de overheid zich eveneens sterk te maken om de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische keten te verbeteren.

10e editie Chemiebeurs op 26 September 2018

Op 26 September 2018 vindt de 10e editie plaats van het jaarlijkse congres van de chemische keten. Dé ontmoetingsplek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. En ook dit jaar biedt de Chemiebeurs een vol programma waar ‘kennis op doen’ en ‘nieuwe dingen horen’ centraal staan. De combinatie van interessante lezingen en beursvloer zal er ook bij deze 10e editie voor zorgen dat er weer meer bezoekers zullen komen.

Onder leiding van de dagvoorzitter Lorianne Vesterink presenteert de Chemiebeurs u inspirerende en vooral leerzame lezingen over Kennis en nieuwe technieken in de chemische keten; een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten. Zo staat op het programma onder meer de laatste ontwikkelingen rondom ‘PGS15 Nieuwe stijl’ gepresenteerd door de NEN, de uitdagingen rondom kankerverwekkende stoffen door Inspectie SZW en een interessante lezing rondom het selecteren en opstellen van scenario’s. Een kleine greep uit het rijke aanbod aan workshops en plenaire lezingen. Met dit jaar een nog groter beursplein  en netwerkplein.

Tussen de middag zal er van een heerlijke lunch genoten kunnen worden en kan de informatiemarkt bezocht worden. Dit jaar zal er nog meer gelegenheid zijn voor discussies, verdieping en netwerken. Deelnemers ontvangen tevens een bewijs van deelname en een deelnemerslijst. Een grote opkomst wordt verwacht, het aantal plaatsen zal beperkt zijn, dus schrijf jezelf en je collega’s zo snel mogelijk in.

Inschrijven kan op www.chemiebeurs.nl

Leden van de VNCW schrijven zich in via www.vncw.nl/Conferentie2018

Chemical Logistics divisie van Nijhof-Wassink breidt haar vloot verder uit

Voor het vervoeren van vloeibare chemische bulkproducten zijn er onlangs 15 nieuwe Van Hool tankopleggers door Nijhof-Wassink aangeschaft. Deze 37.500 liter opleggers zijn met een lengte van 9.90 meter kort te noemen. Het gebruik van minder staal heeft als voordeel dat de opleggers onder de 7 ton blijven en meer kunnen vervoeren (hogere payload). Ook de isolatie-waarde van de tank is door de kleinere buitenoppervlakte hoger. Deze opleggers komen ter vervanging en aanvulling van de huidige vloot.

Ook voor het intermodaal transport van chemische vloeibare bulkproducten breidt de transportonderneming met vestigingen in Nederland, Duitsland, België, Hongarije en Polen haar vloot verder uit. 40 nieuwe 20ft tankcontainers (28m3) zijn vanaf aankomende zomer te zien op de Europese snel- en spoorwegen.

Ook voor de distributie van brandstoffen is er fors geïnvesteerd in nieuwe opleggers. 11 nieuwe 47 kuub opleggers van het merk Willig in de huisstijlkleuren van diverse opdrachtgevers worden momenteel uitgeleverd vanuit Zuid-Duitsland. Voor de aanschaf van deze nieuwe brandstofopleggers heeft Nijhof-Wassink gekeken hoe er op een veilige en betrouwbare manier het eigen gewicht van de oplegger teruggedrongen kon worden en hoe er sneller gelost kan worden.

SHE manager chemie (logistiek) vermoedelijk 1 van de meest stressvolle banen van Nederland.

Het is ernstig gesteld met de werkdruk van de SHE manager in de chemische logistiek. De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW), interviewde diverse functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de chemie en chemische logistiek. De verhalen die opgetekend werden waren regelmatig schrijnend: ‘Ik krijg hartkloppingen als de telefoon gaat’ vertelt een SHE manager, terwijl een ander bevestigd: ‘Ik functioneer allang niet normaal meer. Wanneer ik een alarm hoor breekt het zweet mij uit’.

De Safety-, Health & Environment Manager kent veel verschillende benamingen: KAM manager, BRZO coördinator, SHEQ manager of SHE manager. Hoewel de gemiddelde SHE manager veel uitvoerende taken kent en daarin verantwoordelijk is voor de veiligheid, blijkt de functie in de praktijk toch veelal adviserend te zijn. De geïnterviewde functionarissen werken vooral binnen de chemische logistiek en een groot deel daarvan binnen bedrijven die onder de BRZO’99 vallen: de risicobedrijven.

Een betrokken SHE manager:  ‘In gedachte ben je  er ‘s avonds mee bezig en sta je er ’s morgens mee op’. ‘Je bent voortdurend alert dat de telefoon over kan gaan en je bent voortdurend je mail aan het checken’; aldus een andere SHE manager. ‘Een vrije dag of een vakantie geeft nooit die rust die je nodig hebt. Je kunt ieder moment gebeld worden met een vraag of iets opgeslagen mag worden, dat er een brief met eisen van bevoegd gezag binnen is gekomen, dat de blusinstallatie afgekeurd is of waarom bepaalde stoffen niet in een bepaald magazijn opgeslagen mogen worden’.  De belangen van je collega’s binnen het bedrijf liggen vaak op een ander vlak dan die van jou. Financiële-, logistieke- en commerciële belangen wegen ook zwaar. En dat is dan nog de praktijk van alle dag. ‘Je voortdurend bewust zijn, ieder moment, dag of nacht, dat er iets mis kan gaan en dat jij als functionaris van je bed gelicht kan worden en dagen ondervraagd kan worden alsof je een crimineel bent. Je voortdurend bewust zijn van het gegeven dat jij voor het hekje zal staan en dat allemaal voor het salaris van een buschauffeur. Dat werpt de vraag of dat het allemaal waard is’.

‘Er is een angstklimaat gecreëerd door de overheid’; aldus een geïnterviewde ’waarbij valse discussies ontstaan. Het resulteert er in dat er een ‘overtreding’ geconstateerd wordt terwijl er één label van een verpakking is afgevallen. Feit is dat de chemische keten één van de veiligste ketens is. ‘ Er wordt onvoldoende rekening gehouden met wat de SHE manager doet en wie hij of zij is. ’Een goede SHE manager voelt zich als geen ander verantwoordelijk voor het functioneren van de hele site. Iedere SHE manager is zich bewust van de zwakke schakels binnen zijn of haar bedrijf. Maar hij of zij kan er niets aan doen dat een medewerker de lepel van zijn heftruck niet onder een pallet steekt, maar er tegen aan en dat de pallet van de ligger af geduwd wordt. Het blijft mensenwerk, hoe goed je de zaakjes voor elkaar hebt’.

De VNCW pleit al langer voor proportionaliteit op het gebied van veiligheid en vraagt de overheidsinstanties op een eerlijke wijze het kaf van het koren te scheiden. De chemische logistiek is een mooie – en onmisbare schakel in de keten. ‘De meeste bedrijven in deze branche zijn voortdurend met veiligheid bezig. De functionarissen binnen deze risicobedrijven zijn daar dag en nacht mee bezig. Een respectvolle behandeling van diegene die deze veiligheid moeten bewaken is het minste wat ze mogen verwachten.

Onmisbare rol chemische opslag in de samenleving.

De opslag van gevaarlijke stoffen is niet langer het ondergeschoven kindje van de chemische keten. Na een aantal flinke tegenslagen de afgelopen jaren kruipt de chemische logistiek uit zijn schulp. Er wordt hard gewerkt aan een verdere professionalisering van de branche met een ambitieus programma voor de komende tijd.  Een coördinerende rol is weggelegd voor de branchevereniging VNCW. Lees verder

De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven bruist van de energie.

De Vereniging Nederlandse heeft haar plannen voor 2013 gereed en het betreft een ambitieus programma waarbij de energie er van af spat. De vereniging gaat haar communicatie een flinke impuls geven met het opnieuw vorm geven van haar website, het samenstellen van een kennisbank; welke samen het platform van de chemische logistiek moeten gaan worden. Daarnaast gaat de vereniging diverse projecten opstarten zowel nationaal als internationaal. Het vormen van regionale kenniskringen, het presenteren van de Nederlandse Chemielogistiek in het buitenland horen daar bij. De positieve energie gaat zich dit jaar zeker vertalen in nog meer succes voor de VNCW en haar leden.