Programma Chemiebeurs 2024 bekend

Op 25 september 2024 organiseert branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW voor de 13e keer het tweejaarlijkse congres van de chemische keten: de Chemiebeurs. De chemiebeurs is dé plek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. Thema van dit jaar is ‘Nieuwe regels en toekomst van de chemische keten’. Het evenement vindt plaats in Next Level Gorinchem.

Onder leiding van dagvoorzitter Joost Mooijweer (Neele-Vat) presenteert de Chemiebeurs diverse inspirerende en vooral leerzame lezingen met betrekking tot logistieke en chemische processen.

Het dagprogramma voor de Chemiebeurs is inmiddels bekend. Sprekers die deze dag een bijdrage zullen leveren zijn:

  • Tom Hessels (NIPV) – PGS 37-2: opslag van lithium-ion batterijen in grote brandcompartimenten
  • Nienke de Wilde (DCMR) – Uitdagingen chemische logistiek onder de Omgevingswet
  • Luciën Govaert (VNCW) – De wijzigingen in de PGS 15 Nieuwe Stijl
  • Robert Mout (Ministerie I&W) en Peter Lahousse (CyberCrimeInfo) – De wereld van cybercrime toegespitst op de chemische logistiek
  • Genserik Reniers (TU Delft) – Internationale Best practices over veiligheid binnen de chemische logistiek
  • Erik Eenkhoorn (Accede) – Veranderingen in de (werk)omgeving van chauffeurs van tankwagens
  • Marten Kops (NVZ) – Laatste en aankomende wijzigingen in de CLP
  • Erik van Ekeris (Ansul Solutions) – Brandveiligheid binnen automatische magazijnen

Inschrijven voor de Chemiebeurs kan via de website.

 

 

VNCW-onderzoek waterstof binnen de chemische logistiek

Waterstof staat volop in de belangstelling. Als potentiële nieuwe of alternatieve energiebron zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat is waterstof eigenlijk en wat betekent het voor een samenleving om ‘om te schakelen’ op waterstof?

Als branchevereniging voor de chemische logistiek zullen wij hier een Best practice over opstellen en op brede schaal communiceren over de voor- en nadelen bij toepassing binnen de keten. In het onderzoek kijken we naar de gevaren van het transport van gevaarlijke stoffen terwijl er op waterstof wordt gereden, de weerstanden en toepassings- en veiligheidsaspecten. Hiermee streven we een breed draagvlak voor waterstof op de lange duur na. Met de verduidelijking van de toepassing en veiligheidsaspecten wordt naast de verbetering van de veiligheid binnen de hele keten een significante bijdrage aan de klimaatdoelen geleverd.

In het kader van dit project hebben wij een enquête opgesteld. Wij waarderen het enorm als u deze enquête voor ons zou willen invullen. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen uiteraard op geen enkele manier aan uw bedrijf gekoppeld worden in de publicatie van de Best practice die uit dit project volgt. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten.

De link naar de enquête:
https://www.vncw.nl/qsm_quiz/project-waterstof/

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Chemische Logistiek Magazine Ed. 8

CLM Ed. 8 is nu beschikbaar!

Onderwerpen in deze editie zijn onder meer:
– ILT adviseert: Veilig IBC’s met gevaarlijke stoffen transporteren
– Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?
– Risico’s benaderen in de PGS 15 en PGS 37
– Bij elkaar laden: ‘loading on top’ of ‘blenden aan board’
– Herontwerp en vernieuwing koel- en brandblussysteem BASF Antwerpen
– Het ADR in het Nederlands
– Oppassen met CMR-stoffen.

Log in om meteen te beginnen met lezen.

Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken.

De logistiek van chemische goederen brengt gevaren met zich mee, waarvoor goede kennis en duidelijke regelgeving en normen zeer belangrijk zijn. Met de doelen die de IFCL zich heeft gesteld en het programma dat daarvoor is samengesteld wordt een ambitieuze uitdaging aangegaan. Hierbij is wel enig realisme te bespeuren. Door de foundation in een rustig tempo stapsgewijs uit te rollen wordt gewerkt aan een stevig fundament.

De nieuwe foundation gaat allereerst op zoek naar Country representatives welke het gezicht van de Foundation in een land gaan vormen. Deze ambassadeurs brengen wet – en regelgeving in hun land in kaart en zorgen voor contacten met lokale bedrijven. Het vormen van een internationaal netwerk zal zorgen voor een degelijk platform waarmee internationale kennisuitwisseling op termijn mogelijk gaat zijn. Tegelijkertijd zullen er registers worden geopend waar bedrijven in de chemische logistiek zich kunnen registreren en in een later stadium doorzoekbaar zullen zijn.

In de volgende stap zal er een internationale index voor wet- en regelgeving samengesteld worden waarin per land verwijzingen naar kennisdocumenten inzichtelijk gemaakt zullen worden. In de fase die daarop volgt zullen in internationale normcommissies standaarden voor de chemische logistiek samengesteld gaan worden, gevolgd door het vormen van het standaarden voor certificeringen. Tevens zal er een internationale Advisory board worden samengesteld waarmee de internationale aanwezigheid verder versterkt zal worden.

Op de website van de Foundation www.chemical-logistics.org zijn al registers geopend (zoals https://chemical-logistics.org/international-register-chemical-logistics-companies) waarin bedrijven, die zich direct of indirect bezig houden met de chemische logistiek, kunnen registreren.

VNCW onderzoekt mogelijkheden internationale vereniging

De vereniging die opkomt voor de belangen van de chemische logistiek, de VNCW, bestaat dit jaar 10 jaar. Een jubileum dat gevierd wordt door terug te kijken op wat is geweest, maar ook door te kijken naar de toekomst.

De vereniging heeft in Nederland nog veel potentieel liggen. Met als  basis, de opslaghouders van verpakte gevaarlijke stoffen, zijn er nog steeds veel logistiek dienstverleners over te halen. Maar de meeste grote opslaghouders wel aangesloten zijn. Dus reden om als vereniging ook eens over de grenzen te gaan kijken. De VNCW is als vereniging een Nederlandse vereniging en zal vanuit haar statuten en opzet niet buiten de eigen grenzen kunnen groeien. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat de branchevereniging echter uniek is in de wereld wordt ook gekeken of een Internationale vereniging tot de mogelijkheden behoort en of daaraan behoefte is.

Geconstateerd is dat de logistiek en daarmee ook de chemie logistiek steeds meer een activiteit is van grote dienstverleners. Als het gaat om chemie logistiek vindt het regelmaken vooral op een landelijk niveau plaats. Er is meer behoefte aan internationale richtlijnen en afstemming van regels op internationaal niveau. Met als Projectnaam IACW.info is een enquête uitgeschreven om de behoefte te peilen.

Chemische logistiek gaat Best practice BBS Warehousing opstellen

De VNCW gaat een Best practice Behavior Based Safety Warehousing opstellen. Doelstelling is de veiligheid in de gevaarlijke stoffen opslag verder te vergroten door een leidraad op te stellen. In het kader van de Safetydeals ontvangt de vereniging voor de ontwikkeling een subsidie van de overheid.

‘De chemisch logistieke sector is vooral mensenwerk’; aldus Luciën Govaert, voorzitter van de VNCW; de branchevereniging van de Chemische logistiek ‘en in de magazijnen valt nog veel winst te behalen door medewerkers te observeren en te coachen. Daarbij gebruik ik niet voor niets het woord winst. Want hoewel veiligheid vaak als kostenpost gezien wordt, kun je dat ook anders zien. Het voorkomen van incidenten in het magazijn bespaart op aanrijdschade, opruimkosten, stilstand, product en reputatieschade. Als vereniging gaan we een Best practice opstellen, een leidraad, aan de hand waarvan bedrijven de veiligheid op de werkvloer kunnen vergroten’.

Enkele leden van de VNCW gaan actief mee doen aan het project. Naast het opstellen van de Best practice zal er tevens een testfase volgen waarbij de theorie in de praktijk gebracht zal worden. Het totale project heeft een looptijd van bijna 2 jaar.