Met behulp van AI ongelukken in de chemie voorkomen

De veiligheid van chemische processen bij fabrieken aanzienlijk verbeteren met behulp van computers met zelflerende algoritmes. Dat is het doel van de pilot van kenniscentrum Brightsite en TNO bij grondstoffenleverancier AnQore op chemiecomplex Chemelot. Het ‘early warning-systeem’ moet ongelukken in de chemische industrie voorspellen en zo voorkomen. Dit doet zij door stapje voor stapje patronen en trends te leren herkennen.

HSE-manager Hoedemakers van AnQore is erg enthousiast over de pilot. Hoedemakers: “Tot nu toe leerden we vooral achteraf van incidenten en namen we maatregelen om deze in de toekomst te voorkomen. Ik probeer aan de voorkant zwakke signalen boven te krijgen met behulp van intelligente machines die mij waarschuwen.”

Lees verder op: change.inc

Invloed coronacrisis op Belgische chemie- en farmasector

Uit cijfers van sectorfederatie essenscia blijkt dat in 2020 bijna 1.500 nieuwe banen gecreëerd zijn in de Belgische chemie- en farmasector. Dit ondanks de dalende omzet en stagnerende export door de coronacrisis.

Essenscia geeft aan dat de omzet van de chemie-, kunststoffen- en farmasector vorig jaar met 6,3% gedaald is. Dit is het laagste peil sinds 2012. De grootste daling is waar te nemen in de chemiesector.

Ondanks alle economische uitdagingen hebben de chemie en life sciences met 5 miljard euro nog steeds de grootste bijdrage aan de staatskas geleverd. Daarnaast zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling met meer dan 20% gestegen tot maar liefst 5,5 miljard euro.

Meer informatie is te vinden op de website van essenscia.

Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis moeten bijdragen aan die veiligheid. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken.

De logistiek van chemische goederen brengt gevaren met zich mee, waarvoor goede kennis en duidelijke regelgeving en normen zeer belangrijk zijn. Met de doelen die de IFCL zich heeft gesteld en het programma dat daarvoor is samengesteld wordt een ambitieuze uitdaging aangegaan. Hierbij is wel enig realisme te bespeuren. Door de foundation in een rustig tempo stapsgewijs uit te rollen wordt gewerkt aan een stevig fundament.

De nieuwe foundation gaat allereerst op zoek naar Country representatives welke het gezicht van de Foundation in een land gaan vormen. Deze ambassadeurs brengen wet – en regelgeving in hun land in kaart en zorgen voor contacten met lokale bedrijven. Het vormen van een internationaal netwerk zal zorgen voor een degelijk platform waarmee internationale kennisuitwisseling op termijn mogelijk gaat zijn. Tegelijkertijd zullen er registers worden geopend waar bedrijven in de chemische logistiek zich kunnen registreren en in een later stadium doorzoekbaar zullen zijn.

In de volgende stap zal er een internationale index voor wet- en regelgeving samengesteld worden waarin per land verwijzingen naar kennisdocumenten inzichtelijk gemaakt zullen worden. In de fase die daarop volgt zullen in internationale normcommissies standaarden voor de chemische logistiek samengesteld gaan worden, gevolgd door het vormen van het standaarden voor certificeringen. Tevens zal er een internationale Advisory board worden samengesteld waarmee de internationale aanwezigheid verder versterkt zal worden.

Op de website van de Foundation www.chemical-logistics.org zijn al registers geopend (zoals https://chemical-logistics.org/international-register-chemical-logistics-companies) waarin bedrijven, die zich direct of indirect bezig houden met de chemische logistiek, kunnen registreren.

Nieuwe datum Chemie on Tour Vopak

Knelpunten chemie

In verband met Covid-19 is de Chemie on Tour die gepland stond voor 12 juni a.s. bij Vopak Terminal Botlek (Rotterdam) verzet.

De Chemie on Tour staat nu gepland voor vrijdag 4 december 2020. Meer informatie over het programma van deze dag volgt.

Opgeven voor de Tour kan via www.chemie-on-tour.nl

Chemie on Tour bezocht Zaltbommel

Het startsein van Chemie on Tour is gegeven. Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de eerste Tour plaatsgevonden bij SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel.

Deelnemers uit diverse sectoren, maar allemaal verbonden door het begrip ‘chemie’, kwamen 2 oktober bij SACHEM bijeen voor de eerste van de vier ‘Chemie on Tour’s. Tijdens deze Tours staat het op locatie opdoen van kennis in zowel theorie als praktijk centraal. Naar het blijkt zijn er binnen de chemische keten namelijk genoeg best practices om van te leren, maar uitwisseling van deze kennis vindt vaak niet plaats. Dit ondermeer door de waan van de dag en de overvolle agenda’s. Zonde, vinden wij binnen de chemische keten. Juist het leren van elkaars ervaringen biedt mogelijkheden voor innovatie en verbetering van processen.

Centraal thema van deze eerste Tour was ‘Cultuur, leiderschap en het toepassen van BBT’s’. Na een woord van welkom door gastheer Luciën Govaert van VNCW was het woord aan Roelant Rosman,
HSE-QA manager bij SACHEM. In zijn dagelijkse werkzaamheden heeft Roelant vaak te maken met veranderingen in wet- en regelgeving en de invloed hiervan op de werkvloer. In zijn presentatie ging hij in op zijn ervaringen met het aanvragen van revisievergunningen en best practices bij het laden en lossen van tankwagens.

De tweede spreker die wij mochten verwelkomen was Paul van Kempen van World Class Maintenance (WCM). WCM is een branchevereniging voor professioneel onderhoud die zich bezighoudt met maintenance, asset management en life cycle management. Dit onder andere binnen de chemie. Paul gaf nadere toelichting over het eerste Smart Industrie Fieldlab van Nederland, CAMPIONE, waarbij de titel van het lab een verwijst naar het Nederlands elftal. Deelnemers ontvingen onder meer informatie over het omgaan met verouderde assets en welke rol smart maintenance hierin kan spelen.

‘Het land van de schakers en het land van de dammers’. Mocht je nog niet weten dat dit bestond dan zorgde Petronel Bijlsma van FirmLeaders er wel voor dat je deze termen nooit meer zult vergeten. Met haar 25 jaar ervaring als organisatieadviseur, trainer en coach op het gebied van leiderschap wist Petronel als geen ander de deelnemers te betrekken bij haar interactieve presentatie over leiderschap in de chemie. Enige zelfspot was wel vereist bij de ‘schakers’ in ons midden. De rol van informatieve leiders binnen een organisatie werd belicht, als ook het gedrag van de werknemers van een organisatie en de gevolgen hiervan op het vormgeven van je leiderschap binnen het bedrijf.

De Tour werd afgesloten met een rondleiding op het terrein van SACHEM Europe B.V. waarbij het op de juiste wijze laden van een tankwagen gedemonstreerd werd en best beschikbare technieken binnen de chemische fabriek verder toegelicht werden.

Al met al kijken we terug op een leerzame Tour waar theorie en praktijk mooi samen kwamen.

Chemie on Tour krijgt een vervolg op 18 december 2019 bij Broekman Logistic B.V. in Venlo. Aanmelden voor deze Tour kan via www.chemie-on-tour.nl

Door: Bernadine Kok-Snijder

 

  

 

Chemische keten gaat locaties bezoeken

Er zijn in de chemische keten veel goede praktijken beschikbaar, maar de kennis daarover schiet nogal eens te kort en de vertaling van theorie naar praktijk blijkt vaak ook lastig. Een tournee langs verschillende chemische locaties gaat de sector de mogelijkheid geven om op locatie kennis en ervaringen uit te wisselen. Het doel is dat de theoretische kennisoverdracht op locatie direct gevolgd wordt door het in de praktijk bekijken en behandelen van een aantal goede praktijken. Het gaat hierbij om uiteenlopende actuele kennis waarbij veiligheid op de een of andere manier een rol speelt, maar ook innovatie en nieuwe technieken.

Bedrijven hebben aangegeven meer van elkaar te willen zien en te horen. Veel bedrijven zijn ook trots op wat ze doen en hoe ze dat doen en zouden dat vaker willen delen. Wat is mooier dan branchegenoten en sectorleden uitnodigen op locatie om dat te doen. Het idee is om volgens een vast format (dagdeel) Chemie on Tour te organiseren. Allereerst zal er in kaart gebracht worden welke best practices er allemaal zijn. Veel BBT zijn vaak in de tijd en door directe ontwikkeling tussen leverancier en opdrachtgever niet bekend. Door interviews en vervolgens vaststelling in een SWOT analyse wordt vastgelegd welke BBT aandacht verdienen. Samen met verschillende ketenpartners wordt een programma ontwikkeld, waarbij per ‘tour’ meerdere lezingen en BBT in theorie en praktijk behandeld kunnen worden.

Bedrijven kunnen naast deelnemen aan een locatiebezoek ook zichzelf aanmelden als tourlocatie en hun best practice delen. Leden van het netwerk VV kunnen zich kosteloos inschrijven. Het delen van best practices, alsmede het in de praktijk laten zien van deze best practices, nieuwe technieken en het bespreken van valkuilen en het aankaarten van problematiek is het doel. Leren van en met elkaar. Hoewel het programma nog niet compleet is kan men zich al wel inschrijven voor de eerste twee tours: https://chemie-on-tour.nl/sachem-zaltbommel en https://chemie-on-tour.nl/broekman-venlo

Katoen Natie investeert 80 miljoen euro in chemie logistiek

De Belgische logistieke firma Katoen Natie investeert 80 miljoen euro in Limburg. De miljoenen worden in distributiecentra rondom het chemische cluster Chemelot geinvesteerd. Ook breidt de logistiek dienstverlener de terminals in Nuth en Born uit. Het bedrijf heeft op Chemelot een terrein van 12 hectare aangekocht voor de bouw van 54.500 vierkante meter magazijnen en 207 silo’s.

Eigenaar van het bedrijf is de Antwerpse ondernemer Fernand Huts. Katoen Natie gaat in Limburg polymeren en chemische producten opslaan, herverpakken, zeven en compacteren. Het is de bedoeling om in het tweede kwartaal van volgend jaar operationeel zijn. Naast de investering in Chemelot breidt Katoen Natie zijn terminal in het Nederlandse Nuth uit met 10.000 vierkante meter en 60 silo’s. Daarnaast is een stuk grond gekocht in Born, waar een nieuw magazijn van 35.000 vierkante meter zal worden gebouwd.

Ook in het aantal voertuigen wordt geinvesteerd: 115 nieuwe trekkers, 45 nieuwe droge bulkwagens en 10 nieuwe vloeistoftanks. Dat is allemaal samen goed voor een totale investering van 80 miljoen euro.

Op dit moment werken er in de locaties, vlakbij de Belgische en Duitse grens, 250 mensen. Katoen Natie breidt doorlopend uit sinds de komst in 2013 in Limburg.

Leerzame Meetup bij Gondrand Traffic

Op 7 December vond bij de nieuwe locatie van Gondrand Traffic in Klundert de tweede Safetymeeting / cursus plaats met als thema ‘Bouwen aan brandveilig logistiek’met als subtitel ‘brandveilige PGS15 opslagen’.  De door de branchevereniging VNCW georganiseerde cursus werd een leerzame ervaring waar de deelnemers en de organisatie met tevredenheid op terug kijken.


Het programma dat in de ontwikkeling mede gefinancierd werd door de overheid gaf een mooi overzicht van alle aspecten die bij het bouwen van logistieke ruimten van belang zijn. Directeur en voorzitter van de VNCW verzorgde de aftrap met een inleiding met de beginselen van het Bouwbesluit en een kijk op het overnemen van bestaande locaties. Paul Küppers volgde met de wet- en regelgeving rondom het bouwproces en vergunningverlening. Raymond van Delden presenteerde de uitdagingen rondom het bouwen van nieuwe magazijnen. Pieter Bikker ging in zijn lezing in op de verschillende blusinstallaties met specifieke aandacht voor de verschillen tussen inerte gasblussing en CO2 gasblussing. Machiel Faeseler sloot af met een lezing over de uitgangspunten voor kleine opslagkasten en kluizen. Een vol programma, maar ook vooral een goed totaaloverzicht. De Meetup werd bovendien goed bezocht door een mooie mix van opslaghouders en toeleveranciers.

Doordat de meeting georganiseerd werd op de nieuwe locatie van Gondrand kon na afloop van de lezingen de theorie gelijk in de praktijk bekeken worden. Doordat het bedrijf daarbij niet alleen de laatste stand der techniek toegepast heeft, maar ook nog veel extra technieken toegepast heeft waren er veel nieuwste snufjes te bewonderen.

Het programma wordt op dit moment omgezet in een E-learning cursus, zodat de kennis ook op de lange termijn beschikbaar blijft en regelmatig geupdate wordt. Deze nieuwe cursus binnen het aanbod van VNCW College begin februari 2019 beschikbaar zijn.

De ideale mix van theorie en praktijk stimuleert de VNCW in ieder geval om ook in het nieuwe jaar meer meetings op locatie te gaan verzorgen. Ook daarin zal de samenwerking met bedrijven en de overheid opgezocht worden.

 

Chemiebeurs 2018: Kennis en nieuwe technieken in de chemische keten

 

Feest!

Woensdag 26 september 2018 vond – onder leiding van dagvoorzitter Lorraine Vesterink van De Unieke Ondernemer – de tiende editie van de Chemiebeurs plaats. ‘Een mijlpaal’, vertelt VNCW-bestuurslid Mieke van Ginkel. ‘De Chemiebeurs is uitgegroeid tot een succesvol event, misschien moeten we het volgend jaar maar in een kasteel vieren’. Of dat er van gaat komen is de vraag. Voor komend jaar zit VNCW in ieder geval vol plannen laat voorzitter Luciën Govaert weten. ‘Voor logistieke partijen in de chemische sector gaat het aantal verantwoordelijkheden de komende jaren flink toenemen, mede door veranderende wetgeving en innovaties. Aan ons als branchevereniging de schone taak om hier duidelijk over te communiceren en onze leden goed te vertegenwoordigen.’


De wereld innoveert: doet u mee?

Hans Groenhuijsen, innovator / strategisch adviseur

Wereldwijd vinden een aantal interessante verschuivingen plaats. Zo is de vraag naar goederen en diensten vanuit Azië de afgelopen jaren exponentieel gestegen. De vraag wordt ook complexer: we plaatsen steeds meer online bestellingen, die we binnen 24 uur of sneller geleverd willen krijgen. Dit raakt de hele markt, van de leverancier tot aan het chemisch bedrijf. Het vraagt om innovatie.

En gaat het om innovatie dan zie je dat bedrijven veelal naar hun eigen strategie en sector kijken, naar wat daar gebeurt. Dit is echter een valkuil. Wilt u écht innoveren, dan moet u juist ‘over de schutting’ kijken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in branches die uw business nu nog niet raken, maar mogelijk in de toekomst wel? Neem DHL als voorbeeld. Zij kijkt naar technologische trends in de breedste zin van het woord: robotisering, big data, 3D-technieken, biowetenschappen, augmented reality en internet of things. Maar ze kijkt ook naar sociale, economische en maatschappelijke trends wereldwijd. Zowel op de korte termijn (vijf jaar) als op de lange termijn.

En dan de vijf grootste techbedrijven in de wereld: Amazone, Apple, Facebook, Google en Microsoft. Ze worden de ‘frightful five’ genoemd omdat ze groot, sterk en ongrijpbaar zijn. Maar zet je deze angst opzij en kijk je naar wat deze innovatieve bedrijven gemeenschappelijk hebben, dan zie je dat ze continu communiceren met de consument, waarde creëren voor de consument en steeds nieuwe businessmodellen verzinnen. Bovendien weten ze precies wat de consument wil, niet alleen vandaag maar ook volgend jaar. Zeker dit laatste punt is interessant. Vraag je aan een bestaande klant wat hij overmorgen wil hebben, dan zal het antwoord in lijn liggen met hetgeen de klant al kent en snapt. Dat heeft ermee te maken dat ons brein moeilijk kan aangeven wat het volgend jaar wil hebben, als hij de termen nog niet kent. Tellen de wensen van uw klanten dan in zijn geheel niet mee bij het bepalen van de toekomst van uw bedrijf? Jawel, als uw plannen maar op meer gestoeld zijn dan dat.

Houd daarbij in het achterhoofd dat het overgrote deel van de innovaties op het eerste gezicht van geringe betekenis zijn. De kracht zit ‘m in het koppelen van meerdere innovaties. Dit betekent dat iedereen kan innoveren, ook uw bedrijf. Het is niet een kwestie van grote laboratoria en miljoenen aan investeringen. Het hoeft ook niet per se op technologisch vlak te liggen. Op sociaal terrein binnen de organisatie kunt u ook succesvol innoveren.

Hoe u actief aan de slag kunt met de toekomst van uw bedrijf? Stel zelf een ‘business model canvas’ op en vraag aan belangrijke klanten, leveranciers en stakeholders om dit ook voor u te doen. Op de punten die niet overeenkomen, liggen de uitdagingen: daar zijn innovaties nodig. En zet vervolgens die stip op de horizon, een datum wanneer de innovaties moeten zijn doorgevoerd. Dat wordt nog te vaak vergeten.


Robotisering bij Dow
Peter Voorhans, maintenance leader The DOW Chemical Company

De reden dat DOW robots inzet, heeft alles te maken met de strategie van het bedrijf. Veiligheid en efficiëntie staan bovenaan en robots kunnen hier veel aan bijdragen. Bij veiligheid gaat het erom dat DOW haar medewerkers niet meer wil blootstellen aan omgevingen waar de risico’s voor de eigen veiligheid en gezondheid te groot zijn. Dan heb je het met name over werken op hoogte, in tanks, in besloten ruimten en onder water. Dit werk wil DOW in de toekomst door robots laten uitvoeren. En door robots in te zetten, kun je processen efficiënter maken. Zo kan het dagen duren om een vat geschikt te maken voor opslag. Met robots hoopt DOW dit proces in de toekomst te versnellen.

Er zijn verschillende soorten robots die DOW wil gaan inzetten. Zeventig procent van de inspecties van DOW zijn visueel. Deze inspecties kan je redelijk gemakkelijk uit laten voeren door robots met een camera, wat al op grote schaal gebeurt. Dan heb je het monteren, demonteren en onderhouden, ofwel de MDO-techniek. De robots die DOW ontwikkelt zijn hier steeds meer toe in staat. Ook heb je de situatie dat iets is geconstateerd en je bijvoorbeeld moet reinigen: de eerste bewerkingen hiervan met een robot zijn al uitgevoerd. Als laatste is er een wens voor robots die daadwerkelijk reparaties kunnen uitvoeren. Hier valt nog een slag te slaan. Naast robots zet DOW mobile devices en sensoren in, om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren. Zo moet iedere operator in de toekomst in staat zijn processen te sturen met de mobile devices die hij heeft en kwaliteitscontroles moeten voor een heel stuk zijn uitgefaseerd. Deze visie wordt top-down gedreven.

Benadrukt wordt dat robotisering niet alleen om techniek draait. Het gaat ook om het verzamelen van data. Op dit moment is DOW nog 50% van haar tijd hiermee bezig. Dit moet omlaag, zodat de medewerkers meer aan analyseren toekomen. Bovendien moet je ook niet alles in een systeem willen stoppen, dan schiet je je doel voorbij.

Voor de robotisering heeft DOW onder meer ‘robotics engineers’ ingehuurd. Er is een behoefte aan rollen die de organisatie niet eerder heeft gezien. De people sourcing modellen veranderen, met als gevolg dat goed in de gaten moet worden gehouden waar behoefte aan is en waar mensen vandaan worden gehaald. Helemaal zelf doet DOW de robotisering overigens niet. Om innovatie te stimuleren is ze de samenwerking aangegaan met elf grote asset owners, een kleine vijftig partners vanuit de maintenance hoek en zo’n tien kennisinstituten (adviesbureaus en universiteiten).

Ter afsluiting: gaat het om robotisering in de keten van chemie-logistiek, dan zijn er nog flinke uitdagingen. Met name op het gebied van explosieveiligheid. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat een robot explosieversterkend werkt.


Samen op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving

Charles Tangerman, senior beleidsmedewerker bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Zij ziet veiligheid als onderdeel van het milieu. Gezond, veilig en schoon wordt in één adem genoemd. Als er iets ontploft, dan veroorzaakt dat immers niet alleen drukgolf waar je dood aan kunt gaan. Er vindt ook een emissie van stoffen plaats die slecht kunnen zijn voor het milieu en dat wil je niet.

De aanpak van milieurisico’s verloopt via drie sporen. Allereerst door het voorkomen van risico’s die gepaard gaan met materialen, processen en producten. Als succesvol voorbeeld wordt genoemd het stoppen van de chloortreinen. Akzo Nobel transporteerde chloor van Delfzijl naar Rotterdam, waar de afnemers zaten. Na veel overleg is de productie verplaatst naar Rotterdam, waardoor het transport van het chloor niet meer nodig was en risico’s werden voorkomen.

De tweede manier waarop IenW milieurisico’s aanpakt, is via toezicht en handhaving. De focus ligt op dit moment bij ‘net niet’ BRZO-plichtige bedrijven en achterliggende BRZO-plichtige bedrijven. Voor BRZO-plichtige bedrijven gelden veel extra eisen op het gebied van veiligheidsbeheersing. Wat let de ‘net niet’ BRZO-plichtige bedrijven om ook een veiligheidsbeheerssysteem te gebruiken? Speciaal voor hen heeft IenW een eenvoudige tool opgesteld, waarmee een bedrijf in een middag kan zien hoe het met de veiligheid is gesteld. En valt er iets te verbeteren, dan kunnen deze bedrijven per 1 januari 2019 waarschijnlijk aanspraak maken op subsidie.

Als laatste wil IenW de samenleving betrekken bij het aanpakken van milieurisico’s. Via safetydeals en de belevingsthermometer bijvoorbeeld. De ambitie is om een leefomgeving te creëren die veilig is én als zodanig wordt ervaren door de samenleving.

Tot slot wordt stil gestaan bij het programma duurzame veiligheid 2030. In het najaar van 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap afgesproken structureel te gaan samenwerken om de veiligheid in de (petro)chemische sector te verbeteren. Om dit te bereiken worden via vijf roadmaps concrete activiteiten, pilots en onderzoeken uitgewerkt. De roadmaps zijn duurzaam assetmanagement, integrale uitvoering van beleid, transparante en beveiligde chemiesector, ruimte voor (petro)chemieclusters en hoogwaardig kennissysteem voor de chemie. Volgens IenW is een ding zeker als het om veiligheid gaat: we moeten het samen doen!


Human factor

Joey Nijsten, namens ANSUL Solutions

Menselijke factoren beïnvloeden ons handelen, denken en doen. Joey Nijsten durft te beweren dat zo’n zeventig procent van alle ongelukken te wijten is aan menselijk handelen. Vermoeidheid, werkdruk, onvolledige informatie betreffende de werkzaamheden, gebrekkige onderlinge communicatie (denk aan taalbarrières), falende / gebrekkige beslissingen en macho gedrag (‘wat kan mij gebeuren, ik doe dit al jaren’) zijn hier debet aan.

Van belang is scherp te zijn op zogenaamde gevaarlijke gedragingen, ofwel gedragingen die zouden kunnen leiden tot ongelukken. Denk dan aan anti autoritair, impulsief, onkwetsbaar, berustend, gehaast, gestrest, vermoeid, afgeleid en te gefixeerd gedrag. Wat je vaak ziet is dat als mensen hierop worden aangesproken, de reactie iets is in de trant van: ‘Ga jij mij nou vertellen…’. Om dat te voorkomen doet u er als bedrijf goed aan een rode vlag te introduceren wanneer er een sein komt of meerdere signalen zijn, dat een incident of ongeval kan gebeuren. Maak er beleid van dat wanneer de rode vlag (letterlijk) verschijnt, het gesprek moet worden aangegaan. Ben hier ook consequent in: zie het, zeg het en los het op.

Verder bestaat het gevaar dat je gewend raakt aan een risico. Je ziet een risico door de vingers en de keer erop weer. Je raakt eraan gewend en ziet de keer daarop nog meer risico’s door de vingers etc. Coach je medewerkers hierin.


Juridische vraagstukken: rechten en plichten, wanneer is het goed genoeg?

Esther Broeren, advocaat en partner Element Advocaten

Soms kun je het als bedrijf beter doen, soms moet je het als bedrijf beter doen. Esther Broeren merkt in haar praktijk dat dit steeds dichter bij elkaar komt te liggen: als het beter kan, dan moet je het ook beter doen. In lijn hiermee bespreekt ze twee publicaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.