Delta Rhine Corridor van start

Met het oog op de klimaat- en energiedoelen, het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters en het vervoer van gevaarlijke stoffen ziet het kabinet een aantal uitdagingen voor de toekomst. Het project ‘Delta Rhine Corridor’ kan hiervoor een oplossing bieden. Het project omvat meerdere initiatieven om verschillende ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject zal van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens lopen.

Via de 6 buisleidingen die aangelegd zullen worden zal onder meer aardgas, ammoniak, lpg, propeen en waterstof getransporteerd worden.

Lees verder op nu.venlo.nl