BRZO 2015 definitief van kracht.

Op 8 juli 2015 is met enige vertraging de BRZO 2015 van kracht geworden. Het besluit vervangt de vorige versie; de BRZO 1999. Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van hoog naar lage drempel en vice versa en ook zullen er bedrijven zijn die eerder niet onder het besluit vielen en nu wel en bedrijven zijn die nu buiten deze regelgeving gaan vallen.

Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. Ook in de nieuwe versie van de BRZO worden bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, ingedeeld onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. De wijziging komt met name doordat de GHS haar intrede heeft gedaan; nu ook voor mengsels, terwijl dat al eerder was voor zuivere stoffen. Daarnaast zal er meer informatie uit inspecties openbaar gemaakt moeten worden. Voor de opslagbedrijven die veel verschillende stoffen in opslag hebben zal het een uitdaging zijn om alle data van de verschillende stoffen te verzamelen.

Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen zullen de bedrijven voor 1 juni 2016 moeten nagaan of deze wijziging gevolgen heeft voor de indeling. Een wijziging in de indeling moeten zij zelf melden bij het bevoegd gezag. Ook bedrijven die eerder nog niet onder het besluit vielen zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 1 juni 2016 te melden als nieuw Brzo-bedrijf bij het bevoegd gezag.

Het besluit (BRZO) is overigens hier te vinden.