Programma Chemiebeurs 2024 bekend

Op 25 september 2024 organiseert branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW voor de 13e keer het tweejaarlijkse congres van de chemische keten: de Chemiebeurs. De chemiebeurs is dé plek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. Thema van dit jaar is ‘Nieuwe regels en toekomst van de chemische keten’. Het evenement vindt plaats in Next Level Gorinchem.

Onder leiding van dagvoorzitter Joost Mooijweer (Neele-Vat) presenteert de Chemiebeurs diverse inspirerende en vooral leerzame lezingen met betrekking tot logistieke en chemische processen.

Het dagprogramma voor de Chemiebeurs is inmiddels bekend. Sprekers die deze dag een bijdrage zullen leveren zijn:

  • Tom Hessels (NIPV) – PGS 37-2: opslag van lithium-ion batterijen in grote brandcompartimenten
  • Nienke de Wilde (DCMR) – Uitdagingen chemische logistiek onder de Omgevingswet
  • Luciën Govaert (VNCW) – De wijzigingen in de PGS 15 Nieuwe Stijl
  • Robert Mout (Ministerie I&W) en Peter Lahousse (CyberCrimeInfo) – De wereld van cybercrime toegespitst op de chemische logistiek
  • Genserik Reniers (TU Delft) – Internationale Best practices over veiligheid binnen de chemische logistiek
  • Erik Eenkhoorn (Accede) – Veranderingen in de (werk)omgeving van chauffeurs van tankwagens
  • Marten Kops (NVZ) – Laatste en aankomende wijzigingen in de CLP
  • Erik van Ekeris (Ansul Solutions) – Brandveiligheid binnen automatische magazijnen

Inschrijven voor de Chemiebeurs kan via de website.

 

 

Kennis en innovatieve oplossingen centraal op chemiebeurs.

Op 1 oktober 2014 organiseert de VNCW zoals ieder jaar haar congres. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een conferentie van formaat met interessante lezingen en een beursvloer voor iedereen die werkzaam is in de chemische branche. Onder leiding van dagvoorzitter Gert-Jan Janssen, één van de meest ervaren dagvoorzitters van ons land, kan geluisterd worden naar diverse interessante lezingen. Zo kunnen de deelnemers luisteren naar Professor Ira Helsloot die u meeneemt in de innovatie van veiligheid: ‘Innovatie is niet meer overheid in de vorm van meer regels of meer overheidstoezicht maar wel slimmere regulering die de ruimte maakt en laat voor professionele ruimte in de chemie’, presenteert Jan de Bruin van Royal DSM menselijk gedrag en hoe je dat gedrag kunt interpreteren, praat Robert Mout als BRZO programma manager van de DCMR u bij over de ontwikkelingen op het gebied van de BRZO en hoe bedrijven zich kunnen verbeteren, vertellen de heren Niels Schoots en Sven Sterkendries van R2B in een duopresentatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van blussystemen en normen en neemt bestuursvoorzitter Luciën Govaert met u alle laatste wijzigingen in de PGS15, BRZO, PGS6, ADR en GHS door en worden de aanwezigen door een unieke interactieve sessie voorzien van innovatieve oplossingen welke een verrijking kunnen zijn voor alle deelnemende bedrijven. Daarnaast staan nog diverse andere interessante lezingen op het programma. Kortom: een vol en rijk programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten! Een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten.

Aanmelden voor de conferentie kan op: www.chemiebeurs.nl

 

Genuanceerder beeld naleving brandveiligheidseisen.

Het door ILenT op 15 mei  gepubliceerde overzicht van bedrijven die nog niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, laat een duidelijk genuanceerder beeld zien van de naleving, dan het overzicht dat eerder dit jaar werd opgesteld. Meer dan 46  bedrijven van de lijst bleken al aan de eisen te voldoen. Mede op aandringen van het bedrijfsleven is de lijst van eerder dit jaar geactualiseerd en is deze nu gecorrigeerd.

Terecht merkt ILenT bovendien op dat uit de lijst niet direct mag worden afgeleid, dat bij de bedrijven die nog wel op de lijst staan het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Veel van deze bedrijven zitten midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie van het UPD. Vaak zijn dit trajecten waar langere tijd mee gemoeid is en meer dan eens blijkt bevoegd gezag zeer lange behandeltermijnen te hanteren. De VNCW vindt het laakbaar dat bedrijven die door duidelijk aanwijsbare omstandigheden en/of door deze lange behandeltermijnen niet aan de verplichtingen voldoen publiekelijk zo te kijk worden gezet. Het is de verwachting dat een groot aantal bedrijven die nu nog op de lijst staan binnen afzienbare tijd alsnog van de lijst af zijn. Daar waar behoefte aan ondersteuning is zal de VNCW haar leden deze geven.