Tekort aan ontgassingsinstallaties ondanks komend verbod op varend ontgassen

Vanaf 1 juli 2024 geldt er in Nederland (en andere landen) een verbod op het varend ontgassen van meerdere groepen stoffen in de buitenlucht. Volgens de door de overheid opgestelde roadmap zouden er met ingang van deze datum 5 tot 10 ontgassingsinstallaties in Nederland beschikbaar moeten zijn. Uit onderzoek van Schuttevaer blijkt dat er momenteel negen bedrijven bezig zijn met het optuigen van ontgassingsinstallaties, maar er nog maar één ontgassingsinstallatie echt beschikbaar is voor binnenvaarttankers (bij Afval Terminal Moerdijk).

Meerdere bedrijven laten weten dat naast het vinden van een geschikte locatie voor de installatie het verkrijgen van de vergunning een bottleneck is. Deze vergunningen moeten afgegeven worden door de Omgevingsdiensten. Zij ervaren sinds de komst van de Omgevingswet echter een grote druk, waardoor het zo’n 3 á 4 maanden kan duren voordat een vergunning afgegeven wordt.

Lees verder op schuttevaer.nl

 

Per 1 oktober Europees ontgasverbod

Op 1 oktober 2024 zal de eerste fase van het Europees verbod op varend ontgassen ingaan. Zwitserland diende op 23 april als laatste land de akte van bekrachtiging voor aanpassing van het CDNI-verdrag in bij de CCR in Straatsburg. Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hadden al eerder aangegeven tot uitbreiding van het Scheepsafvalstoffenverdrag over te willen gaan om zo tot een gefaseerd verbod op varend ontgassen van kankerverwekkende stoffen te komen.

Na nederlegging van de akte voor bekrachtiging door Zwitserland duurt het nog tot de eerste dag van de zesde maand voordat de invoering daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is op 1 oktober. Vanaf deze datum is het verboden om de stoffen benzeen, benzine, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10 procent ethanol uit tabel I van het CDNI-verdrag varend te ontgassen. Later volgen de volgende fases die bij het ontgasverbod horen.

In Nederland zal al op 1 juli 2024 fase 1 van het ontgasverbod van kracht worden.

Lees verder op binnenvaartkrant.nl

 

Vaststelling Roadmap Varend Ontgassen en onderzoek BBT mobiele ontgassingsinstallaties

Op 4 december heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de Roadmap Varend ontgassen en de afronding van het onderzoek BBT voor mobiele ontgassingsinstallaties. In de Roadmap staan de bouwstenen voor een infrastructuur voor het ontgassen van schepen en maatregelen die moeten leiden tot een succesvolle implementatie van het nationaal verbod op varend ontgassen. Dit verbod gaat in op 1 juli 2024.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Lees verder op Rijksoverheid.nl

 

Binnenvaartschip op waterstof vaart in Rotterdam

In Rotterdam is het 110 meter lange emissievrije binnenvaartschip de H2 Barge 1 in gebruik genomen. Het schip vaart geheel op waterstof, waarbij deze zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot van 2.000 ton.

Aangezien er nog geen regels zijn voor het varen op waterstof heeft de H2 Barge 1 een speciale ontheffing gekregen om de komende vijf jaar mee te kunnen varen.

Lees verder op europoortkringen.nl

 

Gemengd afmeren binnenvaartschepen met gevaarlijke lading van start

Sinds afgelopen maandag is het voor binnenvaartschepen met gevaarlijke lading op circa vijftig ligplaatsen in de haven van Rotterdam toegestaan om gemengd af te meren. Dit betekent dat deze schepen dan direct naast elkaar mogen afmeren én naast schepen zonder gevaarlijke lading.

Gemengd afmeren van de zogenoemde 1- en 2-kegelschepen is belangrijk voor het zo efficiënt mogelijk benutten van de beschikbare ruimte in de haven.

Meer informatie: scheepvaartkrant.nl