Teleurstellend onderzoek Algemene rekenkamer over bedrijven die werk en met gevaarlijke stoffen

‘De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend’; trekt de Algemene rekenkamer als conclusie, met ‘als belangrijke oorzaak het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken’. ‘Een over het algemeen teleurstellend onderzoek en rapportage’; aldus Luciën Govaert van de VNCW, de branchevereniging van de chemische keten. ‘het is wederom makkelijk wijzen naar bedrijven in de werken met gevaarlijke stoffen en van achter een bureau conclusies te trekken terwijl er door deze bedrijven op dagelijkse basis serieus werk van veiligheid gemaakt wordt’.

In de rapportage wordt aangegeven dat toezichthouders, handhavers en de verantwoordelijke bewindslieden in het duister tasten. ‘De rapportages en bevindingen met alle bevindingen worden al overzichtelijk gepresenteerd’; aldus de VNCW. ‘Daarbij zijn alle bevindingen openbaar en voor iedere Nederlander te raadplegen’.  De branchevereniging vraagt zich juist eerder af of er niet al te veel aan informatie openbaar staat en zit zeker niet te wachten op meer informatiebronnen. ‘We zijn zeker voor transparantie, maar iedereen die kwaad wil kan inmiddels steeds meer bij wat en waar. Dat terwijl de fysieke dreiging en dreiging via cybercriminaliteit voortdurend afgeweerd moet worden en juist voor meer risico’s zorgen’.

Volgens het onderzoek worden inspecties niet risicogericht gehouden, maar bedrijven ervaren zelf wel degelijk intensiever bezocht te worden wanneer overtredingen geconstateerd zijn en vinden er actieve nacontroles plaats. ‘Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat bij het merendeel van de bedrijven nauwelijks inspecteurs langs komen, terwijl bij tientallen van deze bedrijven het risico op een overtreding hoog is. Dat klopt; bedrijven die er alles aan doen om de veiligheid hoog te houden worden minder bezocht dan bedrijven die het minder doen. Met corona is het wellicht wat minder intensief geweest, maar risicovolle bedrijven worden tenminste jaarlijks door een overheid bezocht. Het toezicht vanuit de overheid ligt in Nederland al beduidend hoger dan die van ons omringende landen’; aldus de VNCW.

In de rapportage wordt veelvuldig het woord ‘milieucriminaliteit’ genoemd, terwijl bedrijven en medewerkers werkzaam in de chemische keten in Nederland niet met dit soort termen geassocieerd willen worden. Op dagelijkse basis wordt door heel veel professionals werk gemaakt van veiligheid en staat de zorg voor het milieu hoog in het vaandel. ‘We zijn als sector voortdurend druk in de weer om risico’s naar nul te leiden en dat vraagt om aandacht.  De aandacht die de Algemene rekenkamer met deze rapportage geeft gaat in ieder geval niet leiden tot een positieve aanpak’.

Chemische keten heeft behoefte aan nauwere samenwerking

‘Er is binnen de chemische keten behoefte aan meer samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid en bedrijven onderling’. De branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW doet een noodoproep op tot meer samenwerking nadat wederom een miljardeninvestering in de Chemische industrie naar Antwerpen gaat.

‘Terwijl we het in Nederland vooral hebben over duurzaamheid, transparantie en veiligheid worden de investeringen net over de grens gedaan’ aldus Luciën Govaert, Voorzitter van de VNCW.  ‘het is heel goed om het over deze thema’s te hebben, maar wanneer de bedrijvigheid zich vervolgens over de grens vestigt dan gaat er toch  iets grondig mis’.

Vorige week besloot opnieuw een chemisch bedrijf, INEOS, voor Antwerpen te gaan. Een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 directe banen en meer dan 2000 indirecte banen. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar en is de zoveelste in korte tijd in de Vlaamse haven. Naast werkgelegenheid zorgt de industrie voor grondstoffen voor producten die hun weg vervolgens naar andere sectoren vinden. Dit soort grote  bedrijven trekken weer andere bedrijven aan die bijvoorbeeld in de handel zitten, logistiek of andere verwerkende industrie.

Oproep concurrentiepositie Nederlandse chemische keten te versterken.

De voorzitter: ‘ Er is behoefte aan meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en bedrijven onderling. Te vaak constateer ik dat partijen tegen over elkaar staan. Dat is een vreemde benadering van het bedrijfsleven. Als ik veiligheid als voorbeeld neem dan constateer ik dat bijna iedereen wil, net zoals de toezichthouders, dat het veilig is bij het bedrijf. De belangen van de verschillende partijen wijken vaak niet ver van elkaar af. De overheid komt bij veel bedrijven op visite en ziet veel. Door bedrijven te wijzen op goede praktijken is er al veel gewonnen’. De branchevereniging zal in 2019 zich er in ieder geval voor gaan inzetten om de bedrijven binnen de keten nader tot elkaar te brengen en de onderlinge band te verstevigen. Maar daarnaast doet zij een concrete oproep aan de overheid zich eveneens sterk te maken om de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische keten te verbeteren.

10e editie Chemiebeurs op 26 September 2018

Op 26 September 2018 vindt de 10e editie plaats van het jaarlijkse congres van de chemische keten. Dé ontmoetingsplek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. En ook dit jaar biedt de Chemiebeurs een vol programma waar ‘kennis op doen’ en ‘nieuwe dingen horen’ centraal staan. De combinatie van interessante lezingen en beursvloer zal er ook bij deze 10e editie voor zorgen dat er weer meer bezoekers zullen komen.

Onder leiding van de dagvoorzitter Lorianne Vesterink presenteert de Chemiebeurs u inspirerende en vooral leerzame lezingen over Kennis en nieuwe technieken in de chemische keten; een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten. Zo staat op het programma onder meer de laatste ontwikkelingen rondom ‘PGS15 Nieuwe stijl’ gepresenteerd door de NEN, de uitdagingen rondom kankerverwekkende stoffen door Inspectie SZW en een interessante lezing rondom het selecteren en opstellen van scenario’s. Een kleine greep uit het rijke aanbod aan workshops en plenaire lezingen. Met dit jaar een nog groter beursplein  en netwerkplein.

Tussen de middag zal er van een heerlijke lunch genoten kunnen worden en kan de informatiemarkt bezocht worden. Dit jaar zal er nog meer gelegenheid zijn voor discussies, verdieping en netwerken. Deelnemers ontvangen tevens een bewijs van deelname en een deelnemerslijst. Een grote opkomst wordt verwacht, het aantal plaatsen zal beperkt zijn, dus schrijf jezelf en je collega’s zo snel mogelijk in.

Inschrijven kan op www.chemiebeurs.nl

Leden van de VNCW schrijven zich in via www.vncw.nl/Conferentie2018