PGS 37-1 en PGS 37-2 in het Bal

December vorig jaar zijn de PGS 37-1 (aangaande de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen) en de PGS 37-2 (aangaande de opslag van lithiumhoudende energiedragers) vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Beide PGS’en betreffen richtlijnen: er is nog geen wettelijke verwijzing naar de PGS 37-1 en PGS 37-2 omdat deze nog niet verankerd zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit wordt pas medio 2025 verwacht.

Het IPLO informeert hoe de regels in de tussentijd alsnog opgelegd kunnen worden. Op dit moment zijn er 2 mogelijkheden voor lithiumhoudende energiedragers of Energie Opslag Systemen (EOS): 1) De activiteiten zijn ondersteunend aan een andere aangewezen milieubelastende activiteit of 2) De activiteiten zijn niet ondersteunend aan een andere aangewezen milieubelastende activiteit.

Voor scenario 1 geldt dat de PGS 37 verplicht kan worden gesteld in een vergunningvoorschrift als de opslag of EOS binnen de vergunningplicht van die aangewezen milieubelastende activiteit valt. Wanneer dit niet het geval is kan deze alsnog verplicht worden gesteld als invulling van de zorgplicht (artikel 2.11 Bal) of als maatwerkvoorschrift op grond van de zorgplicht vastgelegd (artikel 2.13 Bal).

Voor scenario 2 gelden de bruidsschatregels uit het omgevingsplan, waaronder de specifieke zorgplicht. In het kader van deze zorgplicht kan de PGS 37 verplicht worden.

Lees verder op iplo.nl

 

Omgevingswet: vragen over overgangsrecht en Bal

Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal).

Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn nu gebundeld op de IPLO-website.

Basisinformatie over het Bal is terug te vinden op een aparte pagina van de IPLO-website. Er is ook een stappenplan beschikbaar voor milieubelastende activiteiten.

Lees verder op iplo.nl

 

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Tot 17 november kan gereageerd worden op het verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Het gaat hier om het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

Het besluit is zowel voor burgers en bestuursorganen als bedrijven belangrijk. Het doel van het verzamelbesluit is dat zij met minder technische onvolkomenheden en imperfecties geconfronteerd worden.

Lees verder op: internetconsultatie.nl