Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de Monitor arbeidsongevallen 2022 gepubliceerd. Het doel van het rapport is te leren van arbeidsongevallen om deze in te toekomst te voorkomen. De monitor draagt bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen. In deze uitgave betreft dit ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er is voor dit ongevalstype gekozen omdat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum indicaties zijn dat het aantal arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen de afgelopen jaren is toegenomen. Ongevallen met gevaarlijke stoffen komen het vaakst voor in de sectoren ‘Industrie’ (35%) en ‘Handel’ (16%).

In hoofdstuk 3 van de monitor wordt uitgebreid stilgestaan bij de analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen. De monitor is te downloaden via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Lees verder op nlarbeidsinspectie.nl

 

Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie

“Als ik met een cirkelzaag op het dak sta, dan snapt iedereen dat het gevaar met zich meebrengt. Maar als ik met een stof werk is vaak moeilijk te beoordelen wat het risico is. Je ziet of ruikt het niet altijd.” (Bron: LinkedIn)

Hierom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de Stoffencheck-app ontwikkeld. Werknemers kunnen zo zelf controleren hoe gevaarlijk de stoffen waarmee ze werken zijn. Meer informatie over het werken met gevaarlijke stoffen is nu terug te vinden in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het jaarverslag zelf en meer informatie is terug te vinden op nlarbeidsinspectie.nl